Aktualny problem związany z inflacją wpływa na wiele sfer naszego życia. Co więcej, dotyka także rynku nieruchomości i ubezpieczeń. Z tego powodu wzrost wartości mieszkań i domów powinien skłonić nas do weryfikacji tego, jaka suma ubezpieczenia znajduje się w polisie ubezpieczenia nieruchomości. Zatem jak ją dobrze określić w dobie inflacji? 

Wartość nieruchomości a suma ubezpieczenia 

Inflacja ma wpływ na wiele sfer naszego życia, nie omija także rynku nieruchomości oraz ubezpieczeń mieszkań i domów. Nie zawsze pamiętamy o tym, że rosnące ceny i wartości mieszkań mają wpływ na kwestie związane z ubezpieczeniem domów – zwłaszcza pod kątem sumy ubezpieczenia. Na kwestę tę należy zwrócić uwagę szczególnie wówczas, gdy posiadamy polisę ubezpieczeniową lub chcemy ją zakupić. Wycena mieszkania lub domu ma, bowiem kluczowe znaczenie zarówno w kontekście potencjalnego odszkodowania, jakie można uzyskać w wyniku odniesionych szkód (np. przez pożar lub zalanie), jak też wysokości opłacanej składki. 

Warto podkreślić, że na podstawie wyceny nieruchomości ustalana jest tzw. suma ubezpieczenia, czyli górna granica odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. Ustalenie jej na odpowiednim poziomie pozwala osobie ubezpieczającej dom lub mieszkanie na pokrycie ewentualnych strat, jakie zostały poniesione w wyniku różnych zdarzeń losowych. Niestety, w przypadku polis wykupionych jeszcze przed wzrostem inflacji, suma ubezpieczenia może okazać się niewystarczająca, by przywrócić stan nieruchomości sprzed szkody. 

Wynika to przede wszystkim z rosnących cen materiałów budowlanych (np. płyt OSB czy izolacji termicznych, które w ostatnich miesiącach drożały najszybciej) oraz kosztów usług fachowców. W efekcie pojawia się problem niedoubezpieczenia. Dlatego jeśli ubezpieczyliśmy mieszkanie lub dom kilka lat temu powinniśmy zweryfikować wysokość sumy ubezpieczenia i w razie potrzeby ją zwiększyć. 

Suma ubezpieczenia – jak ją obliczyć? 

Ustalenie właściwej sumy ubezpieczenia pozwala nie tylko na uzyskanie satysfakcjonującego odszkodowania, ale też na płacenie adekwatnej do wartości nieruchomości składki. Dużo zależy od tego, na jaki wariant polisy się zdecydowaliśmy. Jeżeli jest to opcja podstawowa, niezbędna okaże się wyłącznie wycena murów i elementów stałych. Jeżeli natomiast korzystamy z rozszerzonego ubezpieczenia mieszkania lub domu, które obejmuje np. ruchomości domowe, należy skatalogować posiadane mienie i wycenić je osobno. 

Nie każdy też wie, że o ile sumę ubezpieczenia w większości przypadków ustala się samodzielnie, to niekiedy towarzystwo ubezpieczeniowe może od nas wymagać opinii rzeczoznawcy. Ma to miejsce wówczas, gdy ubezpieczenie domu lub mieszkania ma obejmować również dzieła sztuki. 

Suma ubezpieczenia a wysokość świadczenia 

Pamiętajmy także o tym, że to, jakie odszkodowanie otrzymamy w ramach polisy, nie zależy bezpośrednio od sumy ubezpieczenia. Wysokość świadczenia ustalana jest przez towarzystwo na podstawie wyceny szkody. Oznacza to, że ubezpieczyciel powinien nam wypłacić taką kwotę, która pozwoli pokryć wszystkie poniesione straty. 

Niestety, kwota odszkodowania nie może być wyższa niż suma ubezpieczenia nawet w sytuacji, gdy nie pokrywa wszystkich szkód. W obecnych czasach może być to problem wielu osób, a zwłaszcza tych, które wykupiły polisę jakiś czas temu. Nasza nieruchomość może być w tej chwili warta nawet 100-200 tysięcy złotych więcej niż przed rokiem. Oznacza to, że zwiększenie sumy ubezpieczenia będzie niezbędne. Warto poruszyć te kwestę podczas rozmowy ze swoim agentem ubezpieczeniowym. 

Co ważne, zwiększenie sumy ubezpieczenia wiąże się z podniesieniem wysokości składki. Jednak pozwoli nam to uniknąć problemu niedoubezpieczenia i da pewność, że wypłacone odszkodowanie pozwoli nam na całkowite pokrycie ewentualnych strat. 
Jeżeli natomiast dopiero szukamy odpowiedniego ubezpieczenia mieszkania lub domu, pamiętajmy o dokładnym wyliczeniu sumy ubezpieczenia i znalezienia takiej oferty, która kompleksowo ochroni nasze mienie w przypadku wystąpienia różnego rodzaju szkód. 

Źródło: Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group