obandażowana ręka w szpitalu

Nikt z nas nie życzy sobie pobytu w szpitalu. Niestety konieczność hospitalizacji (np. po wypadku), wiąże się z szeregiem konsekwencji – i to nie tylko zdrowotnych, ale też i finansowych. Co zrobić, aby czas niezdolności do pracy był dla nas nieco mniej uciążliwy? Jak uzyskać odszkodowanie za pobyt w szpitalu? 

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu – czym jest? 

W przypadku hospitalizacji posiadając odpowiednie ubezpieczenie za pobyt w szpitalu otrzymamy odszkodowanie. Świadczenie to jest wypłacane z tytułu uszczerbku na zdrowiu, który jest wywołany chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem. Co istotne, możemy je otrzymywać równolegle z zasiłkiem chorobowym, który w przypadku pobytu w placówce medycznej (nie w domu, na tzw. L4) wynosi 70% naszego podstawowego uposażenia. 

Ubezpieczenie pobytu w szpitalu zazwyczaj stanowi rozszerzenie polisy na życie. Innym, często wybieranym dodatkiem jest tzw. ubezpieczenie posagowe. Produkt ten chroni dziecko na wypadek śmierci rodzica. Niewątpliwie ubezpieczenie na życie, nawet w zakresie podstawowym, jest doskonałą inwestycją w przyszłość naszą i naszych bliskich. 

Ubezpieczenie na leczenie szpitalne 

Warto dodać, że pieniądze z polisy są przyznawane za każdy dzień hospitalizacji. Jednak niektóre umowy przewidują w tym zakresie pewne ograniczenia (wymienione w Ogólnych Warunkach Umowy). Jednym z nich jest okres pobytu w szpitalu – świadczenie może np. przysługiwać w przypadku leczenia, które trwa co najmniej 3 dni. Ubezpieczyciel może również zastrzec maksymalny okres wypłacania odszkodowania (np. 90 dni) lub dzienną kwotę świadczenia (np. 500 zł). Częstym zastrzeżeniem jest także rodzaj placówki medycznej, do której trafia chory. Informacje zawarte w OWU mogą np. obejmować wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku pobytu ubezpieczonego w ośrodku rehabilitacyjnym czy odwykowym. 

Pamiętajmy o tym, że ubezpieczenie zazwyczaj zawiera wykaz powodów hospitalizacji, w przypadku których wypłacane jest świadczenie. Także rodzaj uszczerbku na zdrowiu jest ważnym parametrem warunkującym wysokość wypłacanego odszkodowania. Kolejnym parametrem, który ma wpływ na wysokość świadczenia, jest zakres kwotowy ubezpieczenia. Przekłada się on na wysokość uiszczanej przez nas składki. 

Ubezpieczenie na leczenie szpitalne – co warto wiedzieć? 

Na rynku znajdziemy wiele propozycji polis ubezpieczenia indywidualnego lub grupowego, które w swoim zakresie posiadają ubezpieczenie na leczenie szpitalne. Aby wybrać najlepszą dla siebie polisę powinniśmy zwrócić uwagę przede wszystkim na kilka kluczowych aspektów. Pamiętajmy zatem o tym, że: 

  • Ubezpieczenie na leczenie szpitalne najczęściej występuje jako rozszerzenie polisy na życie. 
  • Wysokość składki zależy od wieku ubezpieczonego, jego stanu zdrowia i wybranego zakresu kwotowego ubezpieczenia. 
  • Okres karencji wynosi zwykle 1-4 miesięcy od daty zawarcia polisy ubezpieczeniowej. 
  • Aby doszło do wypłaty odszkodowania, ubezpieczony musi przebywać w szpitalu co najmniej przez określoną liczbę dni. 
  • Świadczenie jest wypłacane pod warunkiem, że hospitalizacja stanowi wynik choroby lub nieszczęśliwego wypadku. 
  • Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela mogą dotyczyć pobytu ubezpieczonego w określonych placówkach medycznych (np. odwykowych czy rehabilitacyjnych). 
  • Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela mogą dotyczyć sytuacji, w których ubezpieczony sam spowodował uszczerbek na zdrowiu (np. dokonał próby samobójczej, prowadził pojazd pod wpływem alkoholu). 
  • W przypadku pobytu w szpitalu możliwe jest uzyskanie odszkodowania z ubezpieczenia grupowego. 

Nie zapominajmy także o tym, że szczegółowe informacje o danej polisie znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Warto się z nimi wnikliwe zapoznać jeszcze przed podpisaniem umowy. 

Źródło: UNIQA