Podczas trzeciego Ogólnopolskiego Kongresu dla Szpitali, który odbywał się w Sopocie lekarze, menedżerowie ochrony zdrowia, prawnicy i eksperci od zarządzania ryzykiem medycznym dyskutowali o zdrowiu Polaków. W trakcie wydarzenia omawiano między innymi jakość opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwo pacjentów. 

Trzeci kongres medyczny TUW PZUW 

Tegoroczny Ogólnopolski Kongres dla Szpitali to już trzecia odsłona tego organizowanego co roku spotkania. Warto przypomnieć, że podczas pierwszego wydarzenia, które miało miejsce zaraz po pandemii COVID-19, TUW PZUW przedstawił raport o stanie zdrowia Polaków. Z kolei w ubiegłym roku rozmowy poruszały tematy związane z profilaktyką zdrowotną. Wówczas też ubezpieczyciel zaprezentował Vademecum zdrowia opracowane przez Radę Naukową TUW PZUW. Natomiast motywem przewodnim tegorocznego spotkania była jakość w ochronie zdrowia pacjentów. 

Pionierskie badania TUW PZUW 

Jak już wspominaliśmy jakiś czas temu, podczas wydarzenia miała miejsce również premiera wyników pionierskich badań opinii Polaków przeprowadzonych przez TUW PZUW wraz z CBOS. Dotyczyły one jakości opieki zdrowotnej w szpitalach. Z przeprowadzonych ankiet wynika, że prawie trzy czwarte pacjentów szpitali dobrze ocenia ich funkcjonowanie. Prawie połowa osób, które nie były hospitalizowane, ma o szpitalach złą opinię. Pacjenci najlepiej oceniają fachowość i zaangażowanie lekarzy oraz personelu medycznego, najgorzej – czas oczekiwania na planowaną operację czy zabieg. 

– Badania objęły prawie 3100 osób. Niemal co piąta (17 proc.) była w ciągu ostatniego roku w szpitalu. Prawie trzy czwarte z nich (73 proc.) „zdecydowanie dobrze” i „raczej dobrze” oceniło funkcjonowanie szpitali. W grupie badanych, którzy nie byli pacjentami szpitali, pozytywną opinię wyraziło 43 proc., negatywną – 47 proc. Świadczy to o tym, że to właśnie pacjenci mający świeże doświadczenia ze szpitalami pozytywnie oceniają jakość opieki medycznej– powiedział Jakub Sajkowski, członek rady nadzorczej oddelegowany do czasowego sprawowania funkcji prezesa zarządu TUW PZUW. 

Bezpieczeństwo w opiece zdrowotnej 

Ubezpieczyciel podkreśla, że podnoszenie jakości i bezpieczeństwa w opiece zdrowotnej leży nie tylko w interesie pacjentów, ale także szpitali. Gwarantuje to indywidualne podejście do hospitalizowanych, otwarta komunikacja, ale przede wszystkim wysłuchanie głosu pacjentów i wyciągnięcie wniosków z lekcji udzielonych przez pacjentów. 

Warto dodać, że uzupełnieniem ogólnopolskiego sondażu był pilotażowy projekt ankietowania pacjentów przeprowadzony wraz z CBOS i Biurem Rzecznika Praw Pacjenta w kilku szpitalach w całej Polsce. Miał on posłużyć zdiagnozowaniu konkretnych problemów i zagrożeń. 

Źródło: TUW PZUW