Kalkulacja ryzyka

Zawierając umowę ubezpieczania w pierwszej kolejności ubezpieczyciel dokonuje kalkulacji składki – czyli wylicza, ile będzie kosztować ochrona ubezpieczeniowa. Jednak w niektórych przypadkach jej wysokość może ulec zmianie na skutek rekalkulacji składki OC. Na czym polega ponowne przeliczenie składki i kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe może go dokonać?

Co oznacza rekalkulacja składki?

Do zweryfikowania opłaty należnej za ubezpieczenie dochodzi zazwyczaj, gdy zmieniają się pewne czynniki, które wpływają na koszt ubezpieczenia OC. Dlatego też efektem rekalkulacji może być zwrot części zapłaconej składki. Pamiętajmy jednak, że to czy składka ubezpieczenia zmaleje, czy wzrośnie zależy przede wszystkim od parametrów, które kształtują cenę OC.

Rekalkulacja składki ze względu na błędne dane

Doświadczenie pokazuje, że ubezpieczyciele dokonują zazwyczaj rekalkulacji składki, gdy podano nieprawidłowe dane przy zawieraniu umowy. Może to być np.:

  • ukrycie tego, że z pojazdu będą korzystać inni kierowcy – przy kalkulacji składki zawsze pojawia się pytanie o to, czy auto będzie prowadzić wyłącznie posiadacz, czy również inni użytkownicy.  Ubezpieczyciela szczególnie interesuje to, czy samochód będzie do dyspozycji młodego kierowcy. Jeśli taka osoba będzie używać pojazdu i spowoduje szkodę, to zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie, ale możliwe, że dokona rekalkulacji OC. Co w praktyce oznacza, że uwzględni on dodatkowego użytkownika pojazdu, co poskutkuje wyższą składką.
  • podanie innego głównego miejsca użytkowania pojazdu – dla większości ubezpieczycieli kluczowe znaczenie ma nie to, gdzie samochód jest zarejestrowany, lecz to, gdzie rzeczywiście jeździ. Jeśli posiadacz korzysta z auta w małej miejscowości, to najczęściej zapłaci za OC mniej niż gdyby poruszał się pojazdem po dużym mieście. W przypadku, gdy spowoduje w owym większym mieście szkodę, to możliwe, że towarzystwo ubezpieczeniowe dokona rekalkulacji OC.

Zakup auta a rekalkulacja składki

Najczęściej z rekalkulacją składki OC spotykamy się jednak, gdy pojazd zmienił właściciela. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych sprzedający ma obowiązek przekazania polisy OC nabywcy. I nie ma znaczenia to, ile czasu pozostało do zakończenia ochrony – może to być kilka dni, ale równie dobrze 10 miesięcy. Dzięki temu rozwiązaniu kupujący nie musi od razu sam zawierać umowy ubezpieczenia OC. Pamiętajmy jednak, że nabywca nie musi płacić takiej samej składki jak zbywca. Szczególnie, jeśli sprzedający był doświadczonym kierowcą z bardzo dobrą historią przebiegu ubezpieczenia, a kupujący osobą młodą, która ubezpiecza pierwszy pojazd. Praktyka pokazuje, że różnica w cenie OC dla tych posiadaczy może wynosić nawet kilkaset złotych. Czy zatem w takim przypadku zawsze dojdzie do rekalkulacji składki OC po zakupie auta? Okazuje się, że najczęściej nie. Ale pamiętajmy, że ubezpieczyciel ma prawo zastosować tego typu rozwiązanie.

Co więcej informację o rekalkulacji OC możemy dostać po kilku tygodniach lub kilku miesiącach. Jakie kroki wówczas podjąć? Jeśli okaże się, że mamy obowiązek dopłacić, to wcale nie oznacza, że powinniśmy wypowiedzieć umowę i szukać nowego ubezpieczyciela. Z reguły opłaca się pozostać przy tym samym ubezpieczycielu. Jeśli jednak uznamy, że zmiana towarzystwa ubezpieczeniowego będzie dla nas korzystniejsza, możemy złożyć wypowiedzenie. Ale nie zapominajmy, że wówczas będziemy musieli uregulować podwyższoną składkę za wykorzystany czas ochrony.

Lepszym rozwiązaniem może okazać się złożenie wniosku o rekalkulację składki OC zaraz po zakupie pojazdu. Zyskamy wtedy pewność czy dopłata będzie konieczna, a dzięki temu ocenimy czy opłaca nam się pozostać w danym towarzystwie. Najczęściej jednak rekalkulacja OC nie jest dokonywana i możemy korzystać z ochrony ubezpieczeniowej sprzedającego do końca umowy.

Rekalkulacja na koniec trwania umowy

Zakład ubezpieczeń może dokonać rekalkulacji składki w dowolnym momencie trwania umowy. Wezwanie do zapłaty wyższej składki możemy otrzymać nawet na kilka dni przed zakończeniem ochrony. Co wówczas możemy zrobić? Jak już wcześniej wspominaliśmy towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo ponownie wyliczyć składkę na OC, dopóki umowa nie wygaśnie. Możemy jednak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela.

Dlatego dla jasności warto złożyć wniosek o rekalkulację składki OC od razu po zakupie pojazdu. Wówczas nawet, jeśli okaże się, że składka jest zaskakująco wysoka, to będziemy mogli złożyć wypowiedzenie OC i dopłacić jedynie za wykorzystany czas ochrony. Ale uwaga! Pamiętajmy, by nie dopuścić do przerwy w ochronie ubezpieczeniowej i w odpowiednim czasie zawrzeć nową polisę.

Źródło: UNIQA