Dziś rozmawiamy krótko, ale konkretnie o ubezpieczeniu nagrobka w firmie Wiener. W rozmowie znajdziecie garść argumentów, które możecie wykorzystać w rozmowie z klientami. Odpowiedzi udzieliła Pani Agnieszka Włodarska-Poloczek, ekspert Wiener.

Szkody wyrządzone przez intensywne zjawiska pogodowe lub wandali mogą być dotkliwe. Ale nie każdy wie, że polisa mieszkaniowa może obejmować ochroną nie tylko dom lub mieszkanie, ale także inne budowle, takie jak nagrobek. Czy posiadają Państwo w swojej ofercie produkt, którzy umożliwia ubezpieczenie nagrobka? Jakie są jego atuty?

Agnieszka Włodarska-Poloczek, ekspert Wiener: Tak, oczywiście. W ramach naszej oferty Cztery kąty można ubezpieczyć nagrobek. Co ważne, ubezpieczenie obejmuje również elementy jego otoczenia, takie jak ławeczka, klęcznik czy kostka brukowa. Tego typu dodatek do polisy nie jest drogi, a w razie zniszczenia nagrobka, nie musimy nagle ponosić dużego wydatku, jakim jest zakup nowego, czy naprawa zniszczeń.

W jaki sposób można wykupić ubezpieczenie nagrobka? Czy można to zrobić na oddzielnej polisie?

Agnieszka Włodarska-Poloczek, ekspert Wiener: Nagrobek można ubezpieczyć w ramach polisy domu lub mieszkania. Wystarczy, że w trakcie zakupu polisy powiemy agentowi, że chcemy rozszerzyć zakres ochrony właśnie o ubezpieczenie pomnika. Warto podkreślić, że można wykupić taką dodatkową klauzulę, jako dodatek do ubezpieczenia mieszkania czy domu, które już posiadamy.

W jakim zakresie udzielają Państwo ochrony ubezpieczeniowej?

Agnieszka Włodarska-Poloczek, ekspert Wiener: Ochroną ubezpieczeniową obejmujemy szkody, które powstały w wyniku dewastacji, działania warunków atmosferycznych np. silnego wiatru, a także upadku drzew czy gałęzi. Osoba ubezpieczona otrzyma także odszkodowanie, jeśli uszkodzony zostanie nagrobek lub jego elementy, takie jak rzeźby lub wazony, o ile są przymocowane na stałe do pomnika.

Jakie rodzaje zdarzeń są najczęściej zgłaszane przez klientów?

Agnieszka Włodarska-Poloczek, ekspert Wiener: Zniszczenia nagrobków, które zgłaszają klienci, najczęściej spowodowane są przez burze, silne wiatry, powalone drzewa, ale również akty wandalizmu.

Na co klienci powinni zwrócić uwagę przy zawieraniu ubezpieczenia nagrobka?

Agnieszka Włodarska-Poloczek, ekspert Wiener: Trzeba zwrócić szczególną uwagę na fakt, że suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości nagrobka. Może to być wartość odtworzeniowa (czyli taka, ile kosztowałby nowy nagrobek) lub rzeczywista (uwzględniająca stopień zużycia nagrobka).