8 atrakcyjnych pakietów do wyboru dla pracownika, unikalne na rynku usługi assistance, nowe ryzyka oraz łatwy i szybki proces zawarcia ubezpieczenia – to tylko niektóre wyróżniki nowej oferty produktowej przygotowanej przez Allianz w Polsce. Od 24 czerwca produkt Allianz Rodzina w nowej odsłonie dostępny jest u agentów Allianz, multiagentów i pozostałych kanałach sprzedaży.

Nowe podejście do ubezpieczeń grupowych

Obecnie klienci poszukują nowoczesnych rozwiązań oraz niestandardowego podejścia do ich potrzeb. Szczególnie jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa ich najbliższym. Jednocześnie wybór odpowiedniego ubezpieczenia na życie, szczególnie takiego, które oferuje pracodawca, może być trudne. Oferty standardowe dla wszystkich, nie do końca odpowiadają indywidualnym wymaganiom pracowników.

 – Wiemy, że potrzeby naszych klientów stale się zmieniają. Dlatego zmodyfikowaliśmy nasza produkt grupowy – Allianz Rodzina, tak aby był atrakcyjny dla pracodawców i pracowników. Jesteśmy przekonani, że dzięki prostym pakietom i możliwości dowolnego dopasowania elementów spełni on oczekiwania naszych klientów – mówi Łukasz Bąbol, Dyrektor Zarządzający ds. produktów życiowych i zdrowotnych.

Proste pakiety – korzyści dla pracowników

Pakiety ubezpieczeniowe, w których klienci mają łatwy wybór i możliwość dobrania takich elementów, które są dla nich najważniejsze to zupełnie nowe podejście do produktów grupowych. Zmieniony produkt Allianz Rodzina składa się z oferty bazowej oraz pakietów dodatkowych .  Ofertę bazową, przygotowuje się w prosty sposób wybierając zakres  główny dla pracowników wspólnie z pracodawcą ),  Pracownik ma także możliwość indywidualnego wyboru dodatkowych pakietów jako uzupełnienie standardowej oferty m.in. pakiet onkologiczny, kardiologiczny, komunikacyjny, chorobowy, dziecko czy senior. W każdym z nich znajdują się najczęściej wybierane przez klientów ryzyka.

Allianz podąża ścieżką upraszczania i pakietyzacji już jakiś czas. I widzimy, że nasza strategia, jest doceniania przez klientów, ponieważ pakiety naszych produktów, pozwalają na szybkie zrozumienie jakie elementy wchodzą w zakres ochrony i jednocześnie dają możliwość wyboru tych ryzyk, które są dla nich najbardziej istotne i potrzebne – dodaje Łukasz Bąbol.

Assistance w zupełnie nowej odsłonie

Pakiety Allianz Rodzina zostały wzbogacone także o zupełnie nowe i jednocześnie unikalne na rynku usługi assistance np:

  • oprócz standardowej wypłaty za urodzenie dziecka dodatkowo w zestawie pakiet „fitness” dla mamy;
  • oprócz standardowej wypłaty w razie zgonu dodatkowo assistance pogrzebowy tzn. realna pomoc przy organizacji pogrzebu, pokrycie koszów organizacji konsolacji czy transportu uczestników;
  • oprócz standardowej wypłaty w razie poważnego zachorowania pakiet konsultacji lekarskich i badań.

Przy tworzeniu nowych pakietów w ramach produktu grupowego Allianz Rodzina, chcieliśmy dać klientom nie tylko możliwość indywidualnego dopasowania oferty, ale także takie usługi, które realnie im pomogą w trudnych czy niespodziewanych sytuacjach życiowych – dodaje Łukasz Bąbol.

Dodatkowo, w nowym produkcie ubezpieczyciel podwyższył sumy ubezpieczeń, a w standardzie assistance klienci mają dostęp do usług telemedycyny. Rozszerzone zostały także katalogi poważnych zachorowań (max. 65 jednostek), zabiegów operacyjnych (dodana kategoria D), leczenia specjalistycznego (11 rodzajów), wczesnej postaci nowotworu (15 postaci).

Minimum formalności

Allianz zadbał także o to, aby każdy proces związany z obsługą ubezpieczenia mógł być wykonany zdalnie. – Już teraz do ubezpieczenia można przystąpić zdalnie, natomiast w czasie wakacji uruchomimy także opcję zdalnego zgłoszenia szkody, bez konieczności wysyłania drukowanych dokumentów – dodaje Łukasz Bąbol. Przystąpienie do ubezpieczenia wymaga jedynie wypełnienia e-deklaracji, a zgłoszenie szkody będzie proste, dzięki intuicyjnemu formularzowi, który umieszczony zostanie na stronie ubezpieczyciela.

Źródło: Allianz