gothaer

O tym, że nieszczęśliwy wypadek może przydarzyć się każdemu – wiedzą wszyscy. Eksperci Gothaer TU S.A. przygotowali specjalny Powypadkowy Poradnik Poszkodowanego, który krok po kroku wyjaśnia co zrobić, jeśli zdarzy nam się wypadek, i jak się zachować zaraz po tym wydarzeniu. Firma wprowadziła również nowe ubezpieczenia dedykowane kierowcom i pasażerom pojazdów mechanicznych, którzy ulegli wypadkom.
 
Co w Poradniku?
 
Autorzy Poradnika precyzują, jakie czynności należy podjąć po wypadku, jeśli poszkodowany odniósł obrażenia, np. złamał kończynę, czy też ma silny krwotok. Przypominają również, jak wezwać pomoc i pod jakimi numerami, jeśli ranna osoba nie może samodzielnie udać się na SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy), oraz jakie obowiązują zasady przy przyjmowaniu na oddział. Towarzystwo szczegółowo opisuje również, jak wygląda rozliczanie pomocy medycznej posiadaczom oferowanych przez niego ubezpieczeń GoVital i jakie świadczenia przysługują im (w Polsce i poza granicami kraju) z tytułu posiadanej umowy, oraz jak zgłosić szkodę w Gothaer TU.
 
 
Nowe oferty dla osób, które uległy wypadkom
 
Oprócz Poradnika Gothaer TU S.A. przygotował dwa nowe ubezpieczenia, które umożliwiają przeprowadzenie sprawnego leczenia i rekonwalescencji po nieszczęśliwych wypadkach lub po wypadku komunikacyjnym. Jak działa nowe ubezpieczenie? Pierwsze z nich – „GoVital”, czyli ubezpieczenie kosztów organizacji świadczeń medycznych i leczenia po nieszczęśliwym wypadku jest dostępne w dwóch wariantach: Pierwszy – który obejmuje koszty organizacji świadczeń medycznych i leczenia po nieszczęśliwym wypadku oraz druga opcja, która jest rozszerzona dodatkowo o świadczenie pieniężne za każdy dzień pobytu w szpitalu. Druga nowość w ofercie Gothaer to ubezpieczenie kosztów organizacji świadczeń medycznych i leczenia po wypadku komunikacyjnym, które można wykupić w trakcie zakupu ubezpieczeń: OC komunikacyjnego, AC lub następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Obejmuje ochroną zarówno prowadzącego pojazd, jak i osoby, które z nim jechały.
 
Źródło: www.gothaer.pl