Nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym wprowadza możliwość tymczasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu, a tym samym znacznego obniżenia składki za ubezpieczenie OC. Nowe przepisy znajdą zastosowanie już od 4 grudnia 2020 roku. Zatem kto i kiedy będzie mógł skorzystać z tego rozwiązania?

Wycofanie pojazdu z ruchu – dotychczasowe rozwiązania

Obecna sytuacja spowodowana przez pandemię sprawiła, że wiele osób zainteresowało się możliwością zawieszenia obowiązkowego ubezpieczenia samochodu. Choćby poprzez czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. Jednak mimo tego, że większość właścicieli samochodów opowiada się za takim rozwiązaniem póki, co nie przewiduje się aż tak liberalnych regulacji w prawie.

Co ciekawe już od jakiegoś czasu możliwe jest wycofanie z ruchu samochodów ciężarowych, przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej od 3, 5 tony, ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych oraz autobusów. I to bez podawania konkretnej przyczyny takiego stanu rzeczy. Wcześniej wymienione pojazdy można wycofać z ruchu na czas od 2 do 24 miesięcy, z możliwością przedłużenia tego okresu, jednak łącznie nie może on wynosić więcej niż 48 miesięcy (licząc od pierwszej decyzji starosty).

Zmiany w prawie – czasowe wycofanie pojazdu osobowego z ruchu

Nowelizacja prawa o ruchu drogowym przewiduje, że już od 4 grudnia będzie można czasowo wycofać z ruchu także samochody osobowe. Jednak zmiana ta dotyczy tylko sytuacji związanych z koniecznością wykonania naprawy pojazdu, która będzie wynikała z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji. W praktyce oznacza to przypadki, w których samochody osobowe mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego np. po wypadku.

Nowe przepisy umożliwiają czasowe wycofanie samochodu osobowego z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego terminu.

A procedura zakłada, że właściciel wraz z wnioskiem o czasowe wycofanie samochodu z ruchu będzie także zobowiązany do złożenia oświadczenia mówiącego o tym, że jego pojazd wymaga naprawy w związku z uszkodzeniami konstrukcyjnymi mającymi wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Niższe OC po czasowym wycofaniu samochodu z ruchu

Mimo tego, że nowelizacja ustawy jest krokiem w dobrym kierunku a czasowe wycofanie pojazdu z ruchu pozwoli na zmniejszenie składki za ubezpieczenie OC, rozwiązanie to będzie dostępne tylko dla wąskiej grupy posiadaczy pojazdów osobowych.

Warto też przypomnieć, że kwestia obniżenia składki za ubezpieczenie OC w momencie czasowego wycofania pojazdu z ruchu została już wcześniej uregulowana przez art. 8 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z nim na wniosek posiadacza pojazdu mechanicznego zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do proporcjonalnego obniżenia składki OC na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

Źródło: Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego; strefabiznesu.pl