Nasz kraj od dawna znajduje się w czołówce europejskiej pod kątem posiadania psów i kotów w domu. Dlatego dla wielu z nas kwestia ubezpieczenia mieszkania z opcjami uwzględniającymi ochronę pupili jest niezwykle istotna. Co możemy zyskać w ramach takiej oferty? 

Ubezpieczenie psa lub kota w ramach ubezpieczenia mieszkania 

Pomimo tego, że ubezpieczenie mieszkania pozwala na objęcie ochroną mienia przede wszystkim od takich ryzyk jak pożar, zalanie, dewastacja, stłuczenie, kradzież z włamaniem czy skutki złej pogody to dodatkową ochroną mogą zostać objęte tzw. ruchomości domowe. I choć to zaskakujące właśnie do tej grupy zaliczają się zazwyczaj m.in. psy i koty. 

Ubezpieczenie zwierząt domowych w ramach tego typu umowy, która dostępna jest np. w Warcie obejmuje miedzy innymi takie przypadki jak: 

  • poparzenie podczas pożaru, które wymaga leczenia (zdarzenia losowe), 
  • kradzież rasowego zwierzęcia podczas włamania do mieszkania. 

Polisa zapewnia także zwrot kosztów leczenia psa lub kota na skutek nieszczęśliwego wypadku – do określonego limitu Warta Dom Komfort – 5.000 zł lub Warta Dom – 2.500 zł, na przykład: 

  • po próbie otrucia psa, który zjadł coś na podwórku, 
  • po potrąceniu przez samochód – (konieczność leczenia i zabiegu operacyjnego), 
  • po pogryzieniu przez innego psa podczas spaceru. 

To jednak nie wszystkie sytuacje, w których ubezpieczenie uwzględni zwierzęta. 

Ochrona w ramach OC w życiu prywatnym 

Ubezpieczyciel zapewnia także pomoc finansową w ramach ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. Polisa zadziała w przypadku szkód, które spowodowało zwierzę. Co ważne, Warta nie ma wyłączenia ras psów uznawanych za agresywne. Ubezpieczenie będzie pomocne między innymi będą miały miejsce takie zdarzenia, jak: 

  • pogryzienie innego psa, 
  • zniszczenie rzeczy należących do innych osób, 
  • wbiegnięcie psa na rowerzystę – zniszczony rower, złamana noga lub ręka rowerzysty. 

Pomoc w trudnych sytuacjach 

Warta zadbała także o to, aby pomóc właścicielom psów i kotów w trudnych dla nich sytuacjach. Dlatego, gdy ubezpieczony jest hospitalizowany przez okres dłuższy niż 24 godziny (po uzyskaniu przez lekarza COK informacji ze szpitala co do przewidywanego czasu hospitalizacji), a w miejscu zamieszkania ubezpieczonego nie ma żadnej osoby mogącej zapewnić zwierzęciu opiekę, ubezpieczyciel zapewni w ramach Assistance: 

  • opiekę nad zwierzęciem w domu ubezpieczonego – towarzystwo zorganizuje i pokryje koszty opieki nad psem lub kotem do 5 dni w miejscu ubezpieczenia. W ramach opieki nakarmi (koszty karmy ponosi ubezpieczony), zapewni utrzymanie higieny (np. wyczyści kuwetę), wyprowadzi psa na spacer nawet 3 razy dziennie, 
  • transport pupila do osoby wyznaczonej do opieki lub do schroniska dla zwierząt (ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszt przewozu). W tej sytuacji wymagane jest zaświadczenie o szczepieniach profilaktycznych. 

Źródło: WARTA