W ramach akcji prewencyjnej PZU – Pomoc to Moc, zostanie dofinansowanych 59 projektów. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem „Zdrowa i bezpieczna rodzina”, a środki przekazane przez ubezpieczyciela zostaną przeznaczone na lokalne inicjatywy służące ochronie zdrowia i poprawie bezpieczeństwa.

Budowanie świadomości w obszarze zdrowia i bezpieczeństwa

Z uwagi na następstwa pandemii tegoroczna edycja akcji Pomoc to Moc miała szczególny charakter. Czas spędzany w domu, ograniczony dostęp do badań profilaktycznych oraz zmniejszona aktywność sportowa nie sprzyjały zachowaniu dobrej kondycji. Dlatego troska o zdrowie i aktywny tryb życia Polaków nabrały w tym okresie znaczenia.

 – Liczba złożonych wniosków pokazała nam, jak duże są potrzeby społeczne w zakresie budowania świadomości w obszarze zdrowia i bezpieczeństwa. Cieszymy się, że dzięki funduszom pozyskanym z programu, fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe oraz organizacje pożytku publicznego będą mogły realizować swoje pomysły zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach – mówi Robert Lubański, dyrektor ds. prewencji PZU.

Akcja Pomoc to Moc

Z opublikowanych przez ubezpieczyciela informacji wynika, że nabór wniosków trwał miesiąc – od 16 sierpnia do 17 września 2021 roku. I jak możemy przeczytać w tegorocznej edycji akcji wpłynęło 1400 zgłoszeń, z których do etapu oceny merytorycznej zakwalifikowano 816 wniosków. W efekcie wybrano 59 projektów – PZU na ich dofinansowanie przeznaczy łączną kwotę 1 000 000 zł. Zgodnie z hasłem wydarzenia są to między innymi działania poświęcone ochronie zdrowia, zwiększające bezpieczeństwo oraz promujące zdrowy styl życia. Zwycięskie projekty otrzymają nawet 20 000 zł.

Inicjatywy wpływające na poprawę bezpieczeństwa i ochronę zdrowia

W tegorocznej edycji ubezpieczyciel nagrodził projekty, które inicjują różnego rodzaju zajęcia i treningi poprawiające sprawność i kondycję fizyczną, warsztaty i szkolenia edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy, budowę stref sportowo-rehabilitacyjnej, tężni solankowej, a także dotyczą tworzenia i doposażania bezpiecznych placów zabaw, ścieżek zdrowia dla dzieci oraz miasteczek ruchu drogowego.

Do tej pory w ramach akcji prewencyjnej prowadzonej przez ubezpieczyciela zrealizowano ponad 500 inicjatyw, które wpływały na poprawę bezpieczeństwa i ochronę zdrowia. Dodajmy, że dofinansowanie uzyskały projekty nie tylko o charakterze edukacyjnym (szkolenia, warsztaty, ale też i praktycznym (poprawa infrastruktury miejsc publicznych, budowa siłowni plenerowych).

Źródło: PZU SA