logo

Naszym pierwszym rozmówcą w cyklu wywiadów na temat ubezpieczenia NNW Szkolnego w czasie pandemii był Pan Jacek Rink z AXA. Dziś na nasze pytania odpowiada Pan Piotr Kotleski, starszy specjalista ds. oferty ubezpieczeniowej, Departament Rynku w pionie UNIQA dla Biznesu, UNIQA. Zapraszamy do lektury.

Z powodu pandemii wrześniowy powrót dzieci do szkół stoi pod wielkim znakiem zapytania. Zarówno dyrektorzy placówek oświatowych, jak i rodzice muszą poradzić sobie z wyzwaniami związanymi między z innymi z wyborem dla nich odpowiedniego ubezpieczenia. Co zatem na temat ubezpieczeń szkolnych mogą powiedzieć ubezpieczyciele.

Ubezpieczenia szkolne to bardzo ważny dział NNW. W tych trudnych czasach zauważamy wzrost zainteresowania ubezpieczeniami szkolnymi zarówno w formie grupowej, jak i indywidualnej. W związku z panującą pandemią, a co za tym idzie z większą ilością czasu wolnego wśród najmłodszych, świadomość zabezpieczenia dzieci przez rodziców również rośnie proporcjonalnie. Ubezpieczenie szkolne pozwala zabezpieczyć dziecko nie tylko w trakcie zajęć dydaktycznych, ale także w trakcie zajęć sportowych oraz w pozostałych czynnościach życia codziennego. Jest to kompletny całodobowy produkt. Większość wypadków dzieje się zaś w czasie wolnym lub wręcz w najbliższym otoczeniu. I warto o tym pamiętać.

Jakie są aktualnie trendy w ubezpieczeniach szkolnych? Czy rodzice częściej samodzielnie ubezpieczają dzieci?  Jeżeli tak to z czego to wynika? Czy może jednak nadal panuje przekonanie, że polisa szkolna jest ubezpieczeniem zawieranym obowiązkowo w placówce oświatowej?

Rynek jest podzielony jeśli chodzi o podejście do ubezpieczeń NNW dla dzieci. Są zdecydowani zwolennicy ubezpieczeń zawieranych w formie grupowej, ale zauważalnie rośnie liczba osób, które chcą taką decyzje podejmować indywidualnie. Z naszej perspektywy obserwujemy stosunek ofert 50/50. Patrząc jeszcze 2-3 lata wstecz możemy już jednak wyciągnąć wnioski, że trend zmierza w kierunku ubezpieczeń indywidualnych zawieranych w wygodnej dla rodzica formie online.

W obecnej sytuacji wielu rodziców zadaje sobie pytanie czy polisa szkolna chroni dzieci również podczas zdalnej nauki. Jak to więc jest z ubezpieczeniem szkolnym? Czy zadziała ono niezależnie od miejsca edukacji? 

Ubezpieczenie szkolne w UNIQA działa na całym świecie w systemie całodobowym niezależnie od tego czy nauka odbywa się stacjonarnie w placówkach oświatowych czy zdalnie. Ubezpieczenie chroni podczas wyjazdów wakacyjnych, ferii czy zwyczajnie w czasie wolnym, a nawet w trakcie zajęć sportowych organizowanych we własnym zakresie, w klubach czy stowarzyszeniach.

Czy panująca pandemia wpływa na zakres ochrony ubezpieczenia szkolnego?

Trwająca pandemia nie ma wpływu na zakres ubezpieczeń szkolnych, odnotowujemy efekt wręcz odwrotny, wprowadzania rozszerzenia zakresu, m.in. posiadamy świadczenie szpitalne wskutek choroby. W czasach pandemii ma to ogromny wpływ na wybór oferty.

W jaki sposób rodzice mogą zgłosić szkodę z polisy szkolnej? Czy konieczna jest wizyta w placówce oświatowej, która pośredniczyła w zawarciu umowy ubezpieczenia?

Roszczenie można zgłosić na wiele sposób od drogi tradycyjnej pocztowej, po najwygodniejszą formę online. Można również skontaktować się z naszym zespołem Contact Center, który udzieli rzetelnych informacji w zakresie ubezpieczenia lub przyjmie zgłoszenie szkody.

Podsumowując czym powinni kierować się rodzice wybierając ubezpieczenie dla swojego dziecka?

Zdecydowany nacisk powinien być położony na dobranie szerokiego zakresu ochrony ze stosunkowo wysokimi sumami ubezpieczenia. Rodzice powinni zwracać uwagę na sumę ubezpieczenia dla dziecka. Ponieważ 95 proc. przypadków szkód to trwałe uszczerbki na zdrowiu, czyli przy wysokich sumach ubezpieczeniach dziecko otrzyma względnie wysoką rekompensatę za doznanie krzywdy w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Składka nigdy nie powinna być determinantem w tym ryzyku. Kolejną sprawą jest odpowiedni zakres ubezpieczenia lecz zwracałbym tu uwagę nie na liczbę, a na jakość oferowanych świadczeń. Odbiegając od pytania, czy ubezpieczając dom lub mieszkanie zawsze patrzymy na ofertę z najniższą składką? No właśnie. A tu chodzi przecież o życie i zdrowie dzieci. Średnia składka za dziecko to koszt już od 40 zł rocznie.