rzecznik finansowy logo

Do Rzecznika Finansowego wciąż napływają wnioski od poszkodowanych przez posiadaczy polisy komunikacyjnej OC w Gefion. Rzecznik na bieżąco przekazuje te informacje do Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Problemy

 

Rzecznik Finansowy już na początku ubiegłego roku zauważył nieprawidłowości związane z działaniem zagranicznego ubezpieczyciela Gefion Insurance A/S z siedzibą w Kopenhadze. W tym czasie spotykano się z przedstawicielami ubezpieczyciela i wzywano do podjęcia odpowiednich kroków, które mają zmniejszyć napływające skargi.

 

Krystyna Krawczyk, dyrektor Wydziału Klienta Rynku Ubezpieczeniowo- Emerytalnego w biurze Rzecznika Finansowego powiedziała:

 

„Niestety mimo zapewnień i deklaracji nie widzimy poprawy. Wręcz przeciwnie dynamika napływu wniosków o interwencję wciąż rośnie”

 

Problemy wciąż rosną

 

Okazuje się, że w I półroczu 2018 roku do Rzecznika Finansowego wpłynęły 82 wnioski dotyczącego firmy Gefion. W całym roku trafiło ich aż 183, z czego 172 dotyczyły obowiązkowego ubezpieczenia OC. Krystyna Krawczyk dodała:

 

„Udział w liczbie wniosków do nas powinien być przynajmniej proporcjonalny do udziału w rynku, a najlepiej być jak najmniejszy. Jeśli na firmę mamy ponad cztery razy więcej skarg niż wskazywałby na to udział rynkowy, to jest to bardzo poważny sygnał o problemach z likwidacją szkód. Tym bardziej, że równocześnie obserwujemy, że z kwartału na kwartał rośnie znaczenie tej firmy w tym segmencie rynku. Stąd, kontynuując naszą współpracę w tym obszarze, poinformowaliśmy Komisję Nadzoru Finansowego o tym jak wygląda sytuacja po wstępnym podsumowaniu 2018 r.”

 

Gdzie mogą się zgłaszać poszkodowani?

 

W 2018 roku do ekspertów Rzecznika Finansowego dzwoniono 116 razy z prośbą o poradę jak postępować z firmą Gefion. Dużą dezorientacją dla klientów było to, że przedstawicielem Gefion w Polsce jest firma Polins Sp. z o.o, a likwidacją szkód zajmuje się Crawford Polska Sp. z o.o. W tych sytuacjach wiele osób nie wie do kogo ma się zgłosić w razie jakiejkolwiek reklamacji.

 

Wyjaśnieniem tego zajął się Aleksander Daszewski, radca prawny w biurze Rzecznika Finansowego:

 

„Reklamację należy składać do firmy Crawford Polska Sp. z o.o. Zgodnie z informacjami przekazanymi nam przez Komisję Nadzoru Finansowego, to ona jest przedstawicielem Gefion Insurance do spraw roszczeń w Polsce. ewentualny pozew należy kierować wobec firmy Gefion Insurance (dla celów procesowych podając adres zagraniczny), ale można go dostarczyć na adres jej przedstawiciela do spraw roszczeń w Polsce czyli Crawford Polska Sp. z o.o. Pozew należy złożyć do sądu w Polsce w miejscu swojego zamieszkania lub zdarzenia. Nie ma też potrzeby tłumaczenia dokumentacji na język obcy”

 

Zanim jednak poszkodowani pójdą do sądu, warto skorzystać z postępowania interwencyjnego Rzecznika Finansowego wobec Gefion. Z podsumowań 2018 roku wynika, że w ten sposób pozytywnie dla klienta rozwiązano około 64% spraw związanych z komunikacyjnym OC. Jeśli pod uwagę weźmiemy ugody i częściowe zaspokojenie roszczeń to wskaźnik wzrasta do nawet 80%.

 

Źródło: rf.gov.pl