Do najpoważniejszych zagrożeń w hodowli drobiu należy przegrzanie stada oraz wykrycie serotypów Salmonelli w nowo wstawionym stadzie. Takie ryzyka obejmuje ubezpieczenie Concordii Polska Grupa Generali.

Ochrona hodowli drobiu z odpowiednim ubezpieczeniem

Salmonella to bakteria, która powszechnie występuje na terenie całego kraju. Niestety, jeśli raz pojawi się w fermie, ciężko ją z niej usunąć. Drugim z częstych zagrożeń jest stres cieplny u zwierząt, który stanowi poważny problem szczególnie latem. Wysokie temperatury są groźne dla zdrowia i produkcyjności drobiu, mogą też być przyczyną padania zwierząt. Obydwa te zagrożenia prowadzą do spadków produkcji oraz strat finansowych i są najczęstszymi przyczynami szkód zgłaszanych do Concordii Polska Grupa Generali.

Jak podaje ubezpieczyciel ubezpieczenie obejmuje ochroną zarówno drób rzeźny, jak i produkcję jaj. Dotyczy ono brojlerów kurzych, indyczych, kaczych, gęsich na etapie odchowu i tuczu, a także niosek oraz stad rodzicielskich kur, indyków, kaczek oraz gęsi na etapie odchowu i nieśności. Z kolei systemy produkcji obejmowane ochroną to klatkowy, ściółkowy, wolnowybiegowy i ekologiczny.

Przedmiotem ubezpieczenia są nie same zwierzęta, a nieosiągnięty lub utracony zysk z prowadzonej produkcji zwierzęcej. W przypadku Concordii odpowiedzialność trwa przez cały czas, kiedy negatywne skutki wpływają na produkcję – nawet do 12 miesięcy od zajścia zdarzenia. Szkody w naszym przypadku likwidują eksperci z dużym doświadczeniem w branży agro, którzy bardzo często sami są rolnikami lub właścicielami gospodarstw. Zaletą tej ochrony jest także brak wypłat ryczałtowych, co oznacza, że każdy poszkodowany traktowany jest indywidualnie – mówi Klaudia Lenhardt, specjalistka ds. ubezpieczeń zwierząt w Concordii Polska Grupa Generali.

Tu warto wspomnieć, że proponowana przez ubezpieczyciela ochrona powstała przy współpracy z z doświadczonymi hodowcami, a oferta jest jednym z najszerszych na polskim rynku ubezpieczeń działalności hodowlanej.

Podstawowy zakres ochrony ubezpieczeniowej

W skład ochrony ubezpieczeniowej wchodzi wariant podstawowy oraz klauzule dodatkowe. Ten pierwszy zabezpiecza w sytuacji, gdy dojdzie do awarii urządzeń wentylacyjnych, przepięcia w instalacji elektrycznej, przerwy w dopływie prądu, przegrzania, zatrucia stada czy paniki stada indyków. Za mikroklimat wewnątrz budynków odpowiada prawidłowe funkcjonowanie maszyn, które są podstawą prowadzonej produkcji. Jednak urządzenia te mogą być zawodne, szczególnie w skrajnych warunkach atmosferycznych.

Klauzule dodatkowe ubezpieczenia

Jak już wyżej wspominaliśmy ubezpieczenie w wariancie podstawowym może być rozszerzone. Klauzule dodatkowe wykupimy, jeśli będziemy chcieli zabezpieczyć hodowlę przed ryzykiem Salmonelli. Wówczas polisa będzie obejmowała m.in. straty związane z zakłóceniem produkcji, różnicą cen sprzedaży, transportem, oczyszczaniem i odkażaniem budynku. Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku chorób typowych dla drobiu – tu zadziała klauzula chorób rejestrowanych (Mareka, Gumboro, mykoplazmoza, chlamydioza). Takie dolegliwości wpływają bardzo niekorzystnie na wskaźniki nieśności czy przyrosty masy ciała, a ubezpieczenie obejmuje m.in. koszty leczenia, różnicy cen sprzedaży oraz utylizacji zwierząt. Podobny zakres ochrony zapewnia specjalna klauzula w przypadku histomonozy (Histomonas meleagridis to pasożyt powodujący poważne zaburzenia zdrowia).

Dodatkowo można wykupić jeszcze klauzule tj. niedoubezpieczenie czy szkody pośrednie – straty związane z restrykcjami w przemieszczaniu na obszarach, na których znajdują się dostawcy i odbiorcy produktów pochodzenia zwierzęcego, z którymi rolnik związany jest umową.

Warto pamiętać o tym, że przy zawieraniu nowych umów ochrona rozpoczyna się najwcześniej po 7 dniach od daty zawarcia umowy, a 30 dni wynosi karencja dla ryzyka chorób.

– Gospodarstwo to organizm, w którym każdy jego element musi ze sobą współgrać, o każdy należy zadbać. Gospodarstwo potrzebuje kompleksowej ochrony, dlatego w naszej ofercie mamy również ubezpieczenie zwierząt gospodarskich z dopłatą z budżetu państwa w wysokości 65%. Jest to zabezpieczenie ze strony ryzyk takich jak: powódź, huragan, ogień, eksplozja, porażenie prądem i in. Oferta ta dotyczy zarówno drobiu, jak i krów, koni, świń, owiec, kóz czy nawet strusi – zaznacza Klaudia Lenhardt.

Źródło: Concordia Polska Grupa Generali