Wjechałeś w dziurę w drodze i teraz Twój samochód wymaga naprawy? Możesz starać się uzyskać odszkodowanie, a jeśli posiadasz dodatkowe ubezpieczenie ochrony prawnej w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego Twój ubezpieczyciel może Ci pomóc w odzyskaniu poniesionych kosztów. Przeczytaj poniżej jak dochodzić swoich praw, gdy z powodu wjechania w dziurę uszkodzisz swoje auto.

Zarządca drogi – kim jest?

W przypadku uszkodzenia pojazdu na skutek wjechania w dziurę za szkodę najczęściej odpowiada zarządca drogi. Kim on jest? Jest to podmiot, który odpowiada za stan drogi, po której się poruszamy. I w zależności od tego, jaka to będzie droga, zarządcą może być:

  • dla dróg krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
  • dla dróg wojewódzkich – Zarząd Województwa,
  • dla dróg powiatowych – Zarząd Powiatu,
  • dla dróg gminnych – Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta.

Jednak warto pamiętać o tym, że nie wszystkie drogi są publiczne, bowiem zarządcą drogi może też być spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa albo nawet osoba prywatna. Jak sprawdzić, kto odpowiada za dany odcinek drogi? Można zapytać o to wezwaną na miejsce zdarzenia Policję lub wysłać zapytanie do Urzędu Gminy, na terenie, której doszło do wypadku.

W związku z tym, że odpowiedzialność za utrzymanie drogi w odpowiednim stanie ponosi zarządca drogi,  to do niego powinno się wystąpić z wnioskiem o odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu. Jak zatem uzyskać odszkodowanie od zarządcy drogi krok po kroku?

Dziura w drodze – jak uzyskać odszkodowanie

By otrzymać odszkodowanie od zarządcy drogi należy udowodnić jego winę, a dokładniej jak mówi art. 415 kodeksu cywilnego, jego zaniechanie. Co zrobić więc, jeśli uszkodzenia pojazdu są efektem wjechania w dziurę w drodze?

Po pierwsze trzeba wezwać na miejsce policję lub straż miejską, bowiem sporządzona przez nich notatka będzie znacząca dla dalszego postępowania. Jeśli jednak nie mamy takiej możliwości można wykonać taki protokół samodzielnie. Należy w nim jedynie uwzględnić czas i miejsce zdarzenia, opisać dokładnie uszkodzenie samochodu oraz wygląd uszkodzenia nawierzchni, który doprowadził do zdarzenia. Następnie konieczne będzie ustalenie tego, kto jest zarządcą drogi. Już wyżej wyjaśnialiśmy, w jaki sposób można to zrobić. Na miejscu zdarzenia należy także zrobić zdjęcia uszkodzeń pojazdu oraz okolicy, w której do nich doszło. W sytuacji, gdy są świadkowie warto postarać się o ich pisemne zeznania. W kolejnym kroku trzeba uzyskać kosztorys naprawy z warsztatu i zadbać o wycenę rzeczoznawcy.

Warto pamiętać o tym, by zachować uszkodzoną wymienioną część do wglądu, jako dowód w sprawie.

Odpowiedzialność zarządcy drogi a odszkodowanie

Na zgłoszenie wniosku odnośnie powstałego zdarzenia mamy 3 lata, bowiem tyle czasu trwa odpowiedzialność zarządcy drogi za szkodę. Z kolei ubezpieczyciel urzędu, do którego składamy pismo na odpowiedź ma 30 dni. W tym terminie może uznać zgłoszenie za zasadne lub nie. W przypadku uznania szkody sprawa się kończy po otrzymaniu pieniędzy. Co jednak zrobić, gdy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania? Wówczas pozostaje odwołanie od tej decyzji lub wystąpienie z powództwem cywilnym do sądu (tę drugą opcję najlepiej zostawić sobie na sam koniec).

W przypadku złożenia odwołania do wydanej przez ubezpieczyciela decyzji warto dostarczyć mu dodatkowe dowody w tych obszarach, które zostały przez niego zanegowane. Przykładowo, jeśli uznano, że wycena uszkodzeń nie była adekwatna można zapłacić za jej ponowne wykonanie innemu, niezależnemu rzeczoznawcy (a koszt takiej wyceny również powinien zostać uwzględniony we wniosku o odszkodowanie i ostatecznie powinien pokryć go zarządca drogi).

Jeśli mimo dostarczenia dodatkowych dowodów ubezpieczyciel nadal nie będzie chciał wypłacić odszkodowania można wystąpić z powództwem do sądu. Warto jednak pamiętać o tym, że zarządca drogi może się bronić wskazując, że np. dane miejsce było oznaczone odpowiednim znakiem lub, że to my nie zachowaliśmy należytej ostrożności np. przez zbyt szybką jazdę.

Uszkodzenia spowodowane przez wjechanie w dziurę na drodze mogą być bardzo kosztowne, podobnie jak proces sądowy. Nie każdy jednak wie, że niektórzy ubezpieczyciele w ramach ubezpieczenia OC/AC oferują dodatkową usługę, jaką jest ubezpieczenie ochrony prawnej. W ramach tej opcji klient może otrzymać zwrot kosztów procesowych lub skorzystać z zastępstwa procesowego.

Źródło: Aviva