7 maja, koło Namysłowa, odbyło się wspólne szacowanie szkód, jedno z wielu jakie obecnie są prowadzone przez VH Polska na terenie całego kraju. Rzeczoznawcy ubezpieczyciela spotkali się, by omówić stan upraw po fali przymrozków w regionie. 

Niesprzyjająca pogoda 

Niestety wysokie temperatury jakie wystąpiły na początku kwietnia znacznie przyspieszyły wegetację i spowodowały wcześniejsze wejście rzepaku w fazę kwitnienia oraz szybszy niż normalnie wzrost zbóż. A fala przymrozków, która przeszła przez nasz kraj w tygodniu 22-25.04 zastała tak rozwinięte plantacje. Temperatury, zwłaszcza na południowym zachodzie Polski, gdzie wegetacja jest zazwyczaj wcześniejsza, w okresie ochłodzenia spadały do -7 stopni C i utrzymywały się przez kilka nocy i poranki. Jak to wpłynęło na uprawy? Z danych VH Polska wynika, że w ostatnich dniach do ubezpieczyciela wpłynęło wiele zgłoszeń szkód z przymrozków. 

Wspólne szacowanie szkód w uprawach 

Z opublikowanych przez ubezpieczyciela informacji wynika, że 7 maja, koło Namysłowa, odbyło się wspólne szacowanie szkód, jedno z wielu jakie obecnie są prowadzone na terenie całej Polski. Rzeczoznawcy VH POLSKA spotkali się celem omówienia stanu upraw w regionie. 

– W ostatnich dniach spływa do nas wiele zgłoszeń szkód z przymrozków. Zgłoszenia dotyczą w przeważającej części rzepaków i zbóż. Przez to, że sezon wegetacyjny ruszył bardzo wcześnie, przymrozki były dla upraw dotkliwe. Dzięki wspólnemu szacowaniu rzeczoznawcy zapoznają się ze stanem upraw w danym rejonie, wymieniają doświadczenia, a następnie podzieleni już na dwuosobowe zespoły kontynuują likwidację szkód – mówi Dawid Chwirot z VH POLSKA. 

Warto dodać, że szacowanie szkód zależne jest zarówno od gatunku, jak i fazy rozwojowej w jakiej znajdowały się rośliny w dniu szkody. W pierwszej kolejności rzeczoznawcy przystąpili do szacowania plantacji rzepaku, które już przekwitły. A szkody w zbożach z całą pewnością będą wymagały dwuetapowego szacowania. 

Seminarium AIAG 

Przypominamy, że ubezpieczyciel w ubiegłym roku brał udział w międzynarodowej wymianie doświadczeń w zakresie likwidacji szkód w uprawach. Na początku września 2023 roku odbywało się seminarium AIAG w temacie likwidacji szkód w kukurydzy. Podczas wydarzenia ponad 170 uczestników reprezentujących ubezpieczycieli, reasekuratorów i brokerów rolnych spotkało się na polach pod Berlinem, aby wymienić opinie i doświadczenia w zakresie likwidacji szkód spowodowanych takimi ryzykami jak huragan i susza. Jak widać, dla VH POLSKA niezwykle istotne jest to, by rzeczoznawcy byli odpowiednio przygotowani. 

Źródło: VH Polska