dłonie

Zmieniająca się struktura demograficzna polskiego społeczeństwa powoduje, że w coraz większej liczbie firm zatrudnieni są przedstawiciele aż trzech różnych pokoleń: X, Y i Z. „Każde z nich charakteryzuje się nie tylko różnym podejściem do wykonywania obowiązków, ale też ma odmienne problemy zdrowotne, którym w ramach medycyny pracy powinni sprostać pracodawcy” – zauważa Saltus Ubezpieczenia.

Saltus: „Jednym z rozwiązań pozwalających skutecznie zarządzać niejednolitymi potrzebami medycznymi pracowników, jest zapewnienie im kompleksowej ochrony zdrowotnej w ramach medycyny pracy”

Xenia Kruszewska, dyrektor Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych Saltus Ubezpieczenia wyjaśnia jak zarządzać niejednolitymi potrzebami medycznymi pracowników: „Jednym z rozwiązań pozwalających skutecznie zarządzać niejednolitymi potrzebami medycznymi pracowników, jest zapewnienie im kompleksowej ochrony zdrowotnej w ramach medycyny pracy. Oprócz świadczeń przewidzianych w ramach ustawowo wymaganych badań okresowych i kontrolnych warto zapewnić im również pracownicze programy profilaktyczne, zapewniające dostęp do konsultacji i testów pozwalających wykryć i zwalczyć schorzenia najpowszechniejsze wśród danych grup wiekowych. Dlatego wybierając grupowe ubezpieczenie zdrowotne, pracodawcy powinni wnikliwie sprawdzić, czy oferta obejmuje świadczenia profilaktyczne odpowiednie dla struktury wiekowej zatrudnionych”.

Rola przedstawicieli pokolenia X, tzw. pokolenia PRL-u w ostatnich latach znacząco wzrosła

Zmieniło się też podejście firm do pracowników w wieku 50+. Niskie bezrobocie oraz wysokie zazwyczaj kompetencje tych osób sprawiły, że są oni bardzo pożądaną przez pracodawców grupą. Do najczęstszych problemów, z jakimi boryka się ta grupa wiekowa, należą problemy kardiologiczne i onkologiczne. Saltus Ubezpieczenia radzi, aby członkom tej grupy zapewnić sprawny dostęp do lekarzy specjalistów. To pokolenie powinno mieć również dostęp do odpowiednich badań profilaktycznych. Warto też zadbać o pakiet dodatkowych usług wspierających pracownika w razie wykrycia choroby, takich jak teleopieka kardiologiczna czy pomoc onkopsychologa.

Pokolenie Y boryka się z większą liczbą problemów zdrowotnych niż ich rodzice

Dotyczą one przede wszystkim kwestii neurologicznych i onkologicznych, ale także kardiologicznych oraz ortopedycznych wynikających z nabytych wad postawy. Pracodawcy powinni zadbać, żeby osoby te miały ułatwiony dostęp nie tylko do tych samych programów profilaktycznych co ich starsi koledzy z pracy, ale również zapewnioną stałą opiekę neurologiczną i ortopedyczną. Nie bez znaczenia jest także fakt, że ok. 20% przedstawicieli tego pokolenia boryka się z zaburzeniami psychicznymi, jak depresja czy nerwica lękowa, o które również trzeba zadbać.

Pokolenie Z charakteryzuje się wadami postaw

Do do głównych ich problemów podobnie jak w przypadku Millenialsów należą nabyte wady postawy. Drugą kwestią, o którą ich pracodawcy powinni zadbać, jest profilaktyka zwalczania wad wzroku.  W ich przypadku również istotną kwestią jest odpowiednia opieka psychologiczna i przezwyciężanie problemów nerwicowych i depresyjnych.

„Choć część problemów zdrowotnych poszczególnych pokoleń jest wspólna, to jednak każde z nich wymaga indywidualnego podejścia. Konstruując program ochrony dla pracowników, oprócz zróżnicowania wiekowego zatrudnionych, pracodawcy powinni mieć też na uwadze rodzaj wykonywanej przez nich pracy.  –dodaje Xenia Kruszewska.

Źródło: www.brandscope.pl  www.gu.com.pl