fałszywe informacje

Pracownicy AXA ostrzegają przed osobami, które podają się za agentów Towarzystwa. Na stronie ubezpieczyciela widnieje oświadczenie dotyczące podmiotów z którymi Towarzystwo nie współpracuje.

 
Przedstawiciele firmy zaznaczają, że pełnomocnictwa do działania w imieniu AXA nie posiadają takie podmioty pośrednictwa finansowego, jak: Eu4ya, Gdańska Kancelaria Finansowa, Goldberg & Sons, Kancelaria Finansowa Eu4ya, Kancelaria Prawna Finansowana przez Unię Europejską, Krakowska Kancelaria Finansowa, Krakowskie Centrum Finansowe, Małopolskie Centrum Finansowe, Mazowiecka Izba Finansowa i Warszawska Kancelaria Finansowa.
 
„Warto korzystać z rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego”
 
Na stronie KNF, można sprawdzić, czy osoba lub firma jest zarejestrowana jako agent ubezpieczeniowy oraz czy współpracuje z ubezpieczycielem. Ponadto pracownicy apelują o sprawdzenie i okazanie pełnomocnictwa określającego zakres jej działalności agenta, który chce nam zaoferować umowę. W pełnomocnictwie musi znaleźć się. Agent ubezpieczeniowy ma obowiązek takie pełnomocnictwo okazać na żądanie klienta.
 
Źródło: www.axa.pl