Dziś rozmawiamy krótko, ale konkretnie o ubezpieczeniu nagrobka w firmie Uniqa. W rozmowie znajdziecie garść argumentów, które możecie wykorzystać w rozmowie z klientami (szczególnie, że ubezpieczenie jest dostępne wyłącznie u agenta!). Odpowiedzi udzieliła Sylwia Frątczak, specjalista ds. rozwoju produktów, UNIQA Polska.

Czy posiadają Państwo w swojej ofercie produkt, którzy umożliwia ubezpieczenie nagrobka? Jakie są jego atuty?

Ubezpieczenie nagrobka jest częścią ubezpieczenia – Twój Dom Plus. Dedykujemy go przede właścicielom i najemcom domów lub mieszkań. Zapewniamy kompleksową ochronę i możliwość dopasowania oferty do potrzeb klienta. Oferujemy dodatkowo m.in. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej, mienia w budowie czy domku letniskowego.

Główne atuty ubezpieczenia nagrobka to:

  • brak limitu sumy ubezpieczenia,
  • brak ograniczenia wieku nagrobka,
  • możliwość ubezpieczenia wartości nowej,
  • szeroki zakres ochrony za zdarzenia powstałe w wyniku m.in. huraganu, powodzi, śniegu, uderzenia pojazdu mechanicznego, osuwania się ziemi, upadku przedmiotów na nagrobek, jak również za wandalizm,
  • możliwość zawarcia polisy na 3 lata z możliwością uzyskania do 25 proc. procent zniżki przy płatności jednorazowej.

W jaki sposób można wykupić ubezpieczenie nagrobka? Czy można to zrobić na oddzielnej polisie?

Ubezpieczamy nagrobki w ramach ubezpieczenia domu/mieszkania. Nie mamy w ofercie ubezpieczenia wyłącznie nagrobka. Poza tym zawarcie polisy z ubezpieczeniem nagrobka możliwe jest wyłącznie u agenta.

W jakim zakresie udzielają Państwo ochrony ubezpieczeniowej?

Odpowiadamy za szkody powstałe wskutek: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, lawiny, śniegu, huku ponaddźwiękowego, powodzi, uderzenia pojazdu mechanicznego, osuwania się ziemi, upadku przedmiotów na ubezpieczone mienie oraz wandalizmu.

Jakie rodzaje zdarzeń są najczęściej zgłaszane przez klientów?

Najczęściej zgłaszane szkody dotyczą aktów wandalizmu (45 proc.), działania huraganów (18 proc.) oraz upadków różnego rodzaju przedmiotów na ubezpieczony nagrobek (18 proc.).

Na co klienci powinni zwrócić uwagę przy zawieraniu ubezpieczenia nagrobka?

Zawierając umowę ubezpieczenia, klienci powinni zadbać o to, by zakres ubezpieczenia był wystarczająco szeroki oraz przede wszystkim, aby obejmował najczęściej spotykające nas ryzyka, jak huragan. Trzeba zwrócić uwagę również na limity ograniczające odpowiedzialność. W UNIQA stosujemy jedno ograniczenie wypłaty odszkodowania – do 20 proc. sumy ubezpieczenia nagrobka za szkody wyrządzone przez wandali.