W większości przypadków polisy OC są zawierane na okres 12 miesięcy. Zdarza się jednak, że jeszcze w trakcie trwania umowy część kierowców zastanawia się, na jakich zasadach i kiedy mogą zmienić aktualnego ubezpieczyciela OC. Najczęściej wynika to z niezadowolenia z obsługi lub zbyt wysokich składek. Zatem czy można wypowiedzieć polisę komunikacyjną w dowolnym momencie jej trwania? Podpowiadamy.

Zmiana ubezpieczyciela – kiedy można to zrobić?

Zmiany ubezpieczyciela można dokonać tylko w kilku ściśle określonych sytuacjach. Z tego rozwiązania mogą skorzystać posiadacze pojazdów, których aktualna umowa ubezpieczenia komunikacyjnego kończy się w najbliższym czasie. Jednak należy mieć świadomość, że nawet wówczas przed wygaśnięciem polisy trzeba złożyć wypowiedzenie OC. I bezwzględnie powinno zadbać się o to, by zachować ciągłość ubezpieczenia, czyli nowa umowa musi zostać zawarta nie później niż w dniu zakończenia poprzedniej polisy.

Zmiana ubezpieczyciela OC jest także możliwa, w przypadku, gdy decydujemy się na zakup używanego auta z ważną polisą OC. W takiej sytuacji nowy właściciel pojazdu nie ma obowiązku korzystać z ubezpieczenia OC zbywcy. Tym bardziej, że ubezpieczyciele często dokonują rekalkulacji składki i wówczas składka może być niekorzystna dla nowego właściciela samochodu (np. gdy nie ma wypracowanych zniżek).

Polisę można wypowiedzieć także w momencie podwójnego OC. Do takiej sytuacji dochodzi, gdy właściciel pojazdu przez nieuwagę staje się posiadaczem dwóch polis komunikacyjnych np. gdy decyduje się na zakup ubezpieczenia w innym zakładzie ubezpieczeń, zapominając o konieczności wypowiedzenia polisy w poprzedniej firmie. Dlatego, by nie płacić podwójnej składki OC należy jak najszybciej złożyć wypowiedzenie do ubezpieczyciela, u którego została wznowiona automatycznie polisa na kolejny rok. Można tego dokonać za pośrednictwem Poczty Polskiej (liczy się data stempla), bezpośrednio u swojego agenta lub w oddziale zakładu ubezpieczeń. Co ważne wypowiedzenie OC złożyć można także zdalnie, co często jest bardzo wygodnym rozwiązaniem.

Przypominamy również, że z umowy ubezpieczenia, która została zawarta na odległość można zrezygnować w ciągu 30 dni od momentu jej podpisania.

Wypowiedzenie OC – jak napisać?

W wymienionych wyżej sytuacjach zmiana ubezpieczyciela, u którego zawarta jest polisa OC jest możliwa po uprzednim złożeniu wypowiedzenia. Zatem co powinien zawierać taki dokument, by umowa została skutecznie rozwiązana? Wypowiedzenie OC musi zawierać na ogół takie podstawowe dane jak:

  • imię i nazwisko właściciela oraz ewentualnych współwłaścicieli samochodu,
  • aktualny adres zamieszkania,
  • numer rejestracyjny pojazdu,
  • marka i model auta,
  • numer wypowiadanej polisy ubezpieczeniowej.

Należy również pamiętać, że na dokumencie należy umieścić miejscowość i datę sporządzenia wypowiedzenia, oraz złożyć własnoręcznie podpis.

Zmiana ubezpieczyciela – co się dzieje ze zniżkami OC?

Kierowcy, którzy od lat korzystają z ochrony jednego ubezpieczyciela często zastanawiają się czy zmiana zakładu ubezpieczeń spowoduje automatyczną utratę wypracowanych dotychczas zniżek. Na szczęście wówczas nie dochodzi do takiej sytuacji, jednak należy mieć świadomość, że ich wysokość może ulec zmianie. Z czego to wynika? Otóż każde towarzystwo ubezpieczeń ma odmienny system wyliczania zniżek i w takim momencie zmiana ubezpieczyciela OC może okazać się mało korzystna. By uniknąć przykrych niespodzianek warto porównać dostępne na rynku ubezpieczeń oferty komunikacyjne, tak by wybrać dla siebie najlepsze rozwiązanie.

Źródło: AXA