traktor

Od 1 kwietnia Concordia udostępniła sprzedaż ubezpieczeń upraw wszystkim klientom. W tym roku rolnicy mogą skorzystać z nowej klauzuli szczególnej, która rozszerza ochronę już od 8% ubytku w plonie we wszystkich ryzykach objętych podstawowym zakresem ochrony. Klienci mają również możliwość ubezpieczenia ziemiopłodów oraz zyskują ochronę NNW w atrakcyjnej cenie w ramach polisy uprawowej.

Wiosenny sezon ubezpieczenia upraw

Przypominamy, że w sezonie wiosennym w Concordii Polska Grupa Generali ochroną można objąć zboża, rzepak, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny strączkowe, wybrane gatunki warzyw oraz owoców.

Klienci mogą także ubezpieczyć rośliny tradycyjne od ryzyka gradu, przymrozków wiosennych, huraganu i deszczu nawalnego. Producenci mogą wybierać spośród pakietów ubezpieczeń:

  • grad;
  • grad, przymrozki wiosenne;
  • grad, deszcz nawalny, huragan;
  • grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, huragan.

Jak informuje ubezpieczyciel klienci mogą objąć ochroną od ryzyka gradu także uprawy specjalne, takie jak wybrane owoce i warzywa. Co więcej odpowiedzialność ma miejsce zarówno w przypadku powstania szkód ilościowych, jak i jakościowych, które jak wiadomo ostatecznie wpływają na ubytek w plonie.

Ubezpieczenia upraw w Concordii mają wiele praktycznych rozwiązań wynikających z potrzeb rolników. Zapewniają korzystne rozstrzygnięcie w sytuacji, kiedy uszkodzenia plonów mają miejsce jedynie na części ubezpieczonego pola dzięki odpowiedzialności za szkody na polu lub jego części. Utrzymujemy stałą sumę ubezpieczenia i nie stosujemy udziałów własnych w ubezpieczeniu tradycyjnych upraw. Odpowiadamy nawet do 100% sumy ubezpieczenia za szkody całkowite w wybranych ryzykach. Zwiększyliśmy zakres odpowiedzialności w ryzyku zastoisk wodnych spowodowanych deszczem nawalnym. Zaletą oferty jest też możliwość otrzymania dodatkowej 15% zniżki przy zawarciu nowego ubezpieczenia Agro Casco dla klientów, którzy ubezpieczyli swoje uprawy warzyw, ziemniaków lub buraków cukrowych w Concordii – podkreśla Krzysztof Mrówka, dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych, Concordia Polska Grupa Generali.

Nowości w ofercie dla rolników

Podobnie jak w minionych latach ubezpieczyciel przygotował wiele nowości. Jedną z nich jest klauzula szczególna nr 1.3, która rozszerza ochronę już od 8% ubytku w plonie we wszystkich ryzykach objętych podstawowym zakresem ochrony. Rozszerzenie to sprawia, że uprawy otrzymują także ochronę od ryzyka ognia, niezależnie od przyczyny jego powstania. A odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń zwiększona zostaje do 100% sumy ubezpieczenia przy zaistnieniu szkód całkowitych w wyniku gradu i przymrozku. Co ważne klauzula ta wprowadza również ochronę od tzw. zastoisk wodnych, które są spowodowane nagromadzeniem się wody na powierzchni pola wskutek deszczu nawalnego.

Jak możemy przeczytać w komunikacie Concordii, rolnik ma również możliwość ubezpieczenia ziemiopłodów na polisie uprawowej. Oznacza to, że ubezpieczenie upraw chroni płody rolne od momentu zasiewu lub wysadzenia do zbioru, a wykupienie tego rozszerzenia zabezpiecza dodatkowo plony składowane w budynkach, silosach i piwnicach. W zależności od wysokości sumy ubezpieczenia klienci mają do wyboru udostępnione 3 warianty.

Nowością jest również ochrona od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), która dostępna jest na polisie uprawowej w atrakcyjnej cenie. W praktyce oznacza to, że rolnik nie musi zawierać odrębnej polisy, a umowa obowiązuje przez całą dobę, w pracy, jak i poza nią, w życiu prywatnym. Co ważne obejmuje cały świat.

W sezonie wiosennym dla stałych klientów Concordii dostępne są rabaty na zakup ubezpieczenia upraw. W ramach promocji rolnik może otrzymać zniżkę w wysokości 10%, 15% lub 20%, w zależności od liczby dodatkowych, aktywnych umów ubezpieczenia w Concordii. Concordia od ponad 20 lat ubezpiecza rolników i jest ich partnerem w zarządzaniu ryzykiem w gospodarstwie rolnym. Zależy nam, żeby nasi klienci byli chronieni kompleksowo, dlatego umożliwiamy im zawieranie kolejnych polis w jeszcze korzystniejszych cenach – dodaje Krzysztof Mrówka.

Wspomniane wcześniej ubezpieczenia upraw objęte są dopłatami z budżetu państwa – do 65 proc. składki. A finansowanie przyznawane jest zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Przypominamy, że od połowy marca oferta Concordii była dostępna w trybie odnowień dla klientów, którzy ubezpieczyli w niej swoje uprawy w minionym roku w sezonie wiosennym lub jesiennym. A obecnie mogą z niej skorzystać już wszyscy zainteresowani ubezpieczeniem upraw rolnicy.

Skrócony czas oczekiwania na wypłatę odszkodowania

Ubezpieczyciel zaznacza także, że systematycznie skraca czas likwidacji szkody. A eksperci w terenie wyposażeni są w sprzęt, który umożliwia im przesyłanie danych bezpośrednio z pola. Dzięki temu rozwiązaniu czas od wykonania oględzin na miejscu zdarzenia do wypłaty odszkodowania został skrócony o połowę w stosunku do wcześniejszego procesu likwidacji szkody, który opierał się na papierowych protokołach oględzin.

Co ciekawe przy procesie likwidacji wykorzystywane są również drony, które pozwalają dotrzeć do trudnodostępnych miejsc oraz wykonać precyzyjne pomiary i zdjęcia. Dzięki temu znacznie łatwiej jest ustalić powierzchnię i skalę powstałych szkód.

Dla przypomnienia Concordia Polska od 2018 roku jest częścią międzynarodowej Grupy Generali, która działa na świecie od 190 lat. Od sierpnia tego roku produkty dla sektora rolnego będą oferowane pod nazwą Generali Agro.

Źródło: Concordia Polska Grupa Generali