Czy przegląd kominiarski jest obowiązkowy? Nie każdy z nas wie, że kwestie dotyczące częstotliwości tej czynności reguluje ustawa o prawie budowlanym i rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ile kosztuje dokonane przeglądu kominiarskiego i co zrobić, by uniknąć problemów z likwidacją szkody pożarowej? 

Przegląd kominiarski – czy jest obowiązkowy? 

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że spoczywa na nas obowiązek dokonywania przeglądów kominiarskich – i to niezależnie od tego czy mieszkamy w domu jednorodzinnym, czy w domu wielorodzinnym. I tak w przypadku domów jednorodzinnych ten obowiązek ciąży na właścicielu budynku, a w domach wielorodzinnych na zarządcy lub administratorze budynku. Na czym polega dokonanie tej czynności? To przede wszystkim sprawdzenie i czyszczenie przewodów kominowych, a także sprawdzenie drożności wentylacji. Przewody kominowe są sprawdzane w zakresie ich stanu technicznego i dokładnie czyszczone z zanieczyszczeń, jakie powstały podczas użytkowania pieca, który mamy zamontowany w domu lub budynku wielorodzinnym. Co istotne, w budynkach, gdzie ogrzewanie jest realizowane poprzez podpięcie do sieci ciepłowniczej, także należy dokonać przeglądu kominiarskiego. W takim przypadku sprawdza się wentylację, jaką mamy zainstalowaną np. w kuchni i łazience. Niewątpliwie skuteczność wentylacji ma kluczowe znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. Potwierdzeniem przeprowadzenia kontroli jest sporządzony z niej protokół. 

Jak często należy wykonywać przegląd kominiarski? 

To jak często należy dokonywać przeglądów kominiarskich reguluje ustawa o prawie budowlanym i rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przepisy te wskazują, że musimy dokonywać sprawdzenia stanu instalacji gazowej i przewodów kominowych minimum raz w roku. Ustawa reguluje też częstotliwość czyszczenia przewodów dymnych i spalinowych. Dla palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym jest to minimum raz na kwartał, a dla palenisk opalanych paliwem gazowym i płynnym minimum raz na pół roku. Istotne jest to, że przegląd kominiarski musi wykonać ktoś, kto dysponuje do tego stosownymi uprawnieniami. Musi to być osoba posiadająca tytuł mistrza kominiarskiego, który jest nadawany przez Izbę Rzemieślniczą. Cena przeglądu aktualnie waha się w przedziale stu do stu pięćdziesięciu złotych, jeśli chodzi i średniej wielkości dom jednorodzinny. Jednak dla większych, wielorodzinnych budynków cena może być ustalona na podstawie powierzchni takich budynków. 

Brak przeglądu kominiarskiego a szkoda 

Warto zadbać o przegląd kominiarski przede wszystkim z uwagi na swoje bezpieczeństwo. Pamiętajmy także, że w przypadku zgłoszenia szkody pożarowej musimy potwierdzić przeprowadzenie tej czynności. Szczególnie, że w ogólnych warunkach ubezpieczenia poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych znajdziemy zapisy o obowiązku przeprowadzania przeglądów kominiarskich. Jeżeli w naszym domu wybuch pożar, mamy ubezpieczenie i zgłosimy szkodę, to wtedy na pewno do dokumentacji, jaką przedłożymy ubezpieczalni, będziemy musieli dołączyć protokół z przeglądu kominiarskiego. Niestety może się zdarzyć, że brak takiego dokumentu będzie przesłanką do tego, że otrzymamy odmowę wypłaty odszkodowania. Dlaczego? Ubezpieczyciel może uznać, że nie dopełniliśmy naszych obowiązków w zakresie konserwacji budynku. Co więcej, konsekwencje braku przeglądu mogą nas spotkać nie tylko przy szkodzie pożarowej. Za dokonania tej czynności możemy zostać ukarani mandatem w wysokości do pięciuset złotych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

Źródło: WARTA