Każdy doświadczony kierowca powinien wiedzieć już czym jest ubezpieczenie OC. Tego typu polisa chroni posiadaczy samochodów przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego. Jak wiadomo polisa OC jest w Polsce obowiązkowa. Jednak, dlaczego tak jest? 

Posiadanie ubezpieczenia OC – regulacje ustawowe 

Na początku warto przypomnieć, że obowiązek posiadania OC pojazdu został zawarty w Ustawie z dnia z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Artykuł 4. wskazuje, że do ubezpieczeń obowiązkowych należą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. 

Co istotne, za brak polisy OC kierowcom grożą kary nakładane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ich wysokość jest zależna od typu pojazdu oraz długości przerwy w ubezpieczeniu – a obliczane są na podstawie wysokości płacy minimalnej w danym roku. 

Ochrona przed koniecznością spłaty wysokich odszkodowań 

Warto zdawać sobie sprawę, że naprawa uszkodzonego pojazdu czy też leczenie osoby poszkodowanej w wypadku spowodowanym przez nas może wiązać się z bardzo wysokimi kosztami. I to właśnie przed takimi konsekwencjami ma chronić wykupione w ubezpieczenie OC. Dzięki ważnej polisie ubezpieczyciel wypłaci odszkodowania za szkody, do których doprowadziliśmy podczas użytkowania pojazdu. 

Jeśli poruszając się samochodem bez wykupionego ubezpieczenia OC spowodujemy szkodę na mieniu lub co gorsze szkodę osobową (czyli poszkodowany będzie człowiek), odszkodowanie zostanie wypłacone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Warto jednak wiedzieć, że UFG na pewno wystąpi do nas z regresem, czyli w praktyce oznacza to, że zażąda zwrotu wypłaconych odszkodowań i świadczeń. 

Możliwość swobodnego poruszania się nie tylko po europejskich drogach 

To, że OC zabezpiecza nas i nasze prawa wówczas, gdy dojdzie do wypadku w Polsce wiemy. Jednak to nie wszystko. Zakup obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego wiąże się również z dodatkową korzyścią – swobodnego poruszania się po praktycznie wszystkich europejskich drogach, bez obaw o wypadek za granicą. Polisa OC oraz System Zielonej Karty sprawia, że poszkodowani w wypadku komunikacyjnym spowodowanym przez kierowcę samochodu zarejestrowanego za granicą oraz osoby podróżujące za granicą mogą liczyć na odszkodowanie. Jest to możliwie bez konieczności zakupu OC na granicy każdego z europejskich państw. 

Śmiało można stwierdzić, że obowiązkowe ubezpieczenie samochodu zostało wprowadzone przede wszystkim po to, by chronić interesy wszystkich uczestników ruchu – zarówno poszkodowanych, jak i kierowców, którzy spowodowali wypadek. Pamiętajmy, że konsekwencje jazdy bez OC mogą być kosztowne, dlatego zawsze powinniśmy dbać o to, by posiadać ważną polisę OC. 

Źródło: MTU24.pl