Początek roku wiąże się nie tylko z noworocznymi postanowieniami, ale także z czasem wypoczynku np. podczas ferii. Jednak bez względu na to czy planujemy spędzić ten okres na stoku, turystycznych szlakach czy udamy się w podróż w pogoni za słońcem, powinniśmy zadbać o swoje bezpieczeństwo. Z pewnością warto zabezpieczyć się też na wypadek nieprzewidzianych wydatków. 

Zagraniczna podróż – o czym należy pamiętać? 

Wybierając się w zagraniczną podróż powinniśmy pamiętać o tym, że finansowanie pomocy medycznej za granicą znacząco różni się od polskiego systemu publicznej opieki zdrowotnej. Nawet posiadając kartę EKUZ musimy liczyć się z tym, że:  

 • kartę EKUZ honorują wyłącznie publiczne placówki służby zdrowia z podpisaną umową z Narodowym Funduszem Zdrowia, 
 • karta EKUZ nie pokrywa takich kosztów jak: ratownictwo, koszty poszukiwania (zwłaszcza w górach) oraz koszty transportu do Polski, 
 • istnieje ryzyko współfinansowania udzielonej pomocy medycznej z własnej kieszeni, zgodnie z zasadami obowiązującymi w kraju pobytu. 

Dlatego warto zadać sobie pytania o to, co się stanie, gdy niezbędna będzie pomoc ratownictwa medycznego? Co jeśli ulegniemy wypadkowi za granicą z dala od publicznych placówek, a najbliższa pomoc medyczna będzie świadczona tylko przez prywatne podmioty? Co jeśli w skutek doznanego urazu, po powrocie do domu, będziemy musieli się poddać kosztownej rehabilitacji? 

Wypadek podczas zagranicznej podróży – co może się wydarzyć? 

Wyjeżdżając w podróż większość osób nie chce myśleć o tym, że podczas upragnionego wypoczynku może nas przykra sytuacja. Jeśli w ogóle, to myślimy zazwyczaj o niegroźnych następstwach wypadków, takich jak skręcenia, zwichnięcia czy ewentualne złamania. Jednak doświadczenie pokazuje, że życie potrafi pisać różne scenariusze – niejednokrotnie okazuje się, że wypadki potrafią być dużo poważniejsze w skutkach. A co za tym idzie i kosztowne. 

ERGO Podróż – zabezpieczenie przed przykrymi sytuacjami podczas wyjazdu. 

Ubezpieczenie dostępne w ofercie sopockiego ubezpieczyciela – ERGO Podróż, zagwarantuje nam między innymi: 

 • organizację bezgotówkowej pomocy medycznej, 
 • sfinansowanie akcji ratunkowej, również tej związanej z poszukiwaniem, 
 • organizację transportu do Polski, 
 • pomoc tłumacza – w sytuacji nieznajomości języka pomaga w kontakcie z lekarzem lub pracownikiem placówki medycznej, 
 • organizację opieki nad dziećmi – podczas podróży, a także dziećmi  będącymi w Polsce, 
 • pokrycie kosztów szkód wyrządzonych osobom trzecim podczas wypadku. 

Ochrona podczas podróży to nie wszystko 

Czy jednak ochrona podczas podróży to wszystko, co możemy zrobić dla naszego bezpieczeństwa? Doświadczenie pokazuje, że nie. Chociażby, dlatego, że kontynuacja leczenia oraz rehabilitacja uszkodzeń ciała to kluczowe elementy powrotu do sprawności. Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w których uszkodzenie ciała na skutek wypadku jest na tyle poważne, że jego skutki odczuwalne są długo po samym zdarzeniu. Aby móc poradzić sobie z długotrwałymi skutkami nieszczęśliwego wypadku warto zapewnić sobie dodatkowe zabezpieczenie finansowe, w ramach indywidualnego ubezpieczenia na życie. 

Decydując się na ubezpieczenie ERGO 4 obejmujące jeden z trzech wariantów związanych z  uszkodzeniem ciała lub niezdolnością do pracy, możemy liczyć między innymi na: 

 • wypłatę środków finansowych, które możemy przeznaczyć na dowolny cel (bez konieczności przedkładania informacji o kosztach związanych z leczeniem lub rehabilitacją), 
 • wysoką kwotę wypłaconego świadczenia, dzięki możliwości wyboru wysokiej sumy ubezpieczenia, 
 • zastąpienie utraconego wynagrodzenia – w przypadku niezdolności do pracy. 

Pamiętajmy też, że oferowane przez ERGO Hestia indywidualne ubezpieczenie na życie pozwala nam na dopasowanie zakresu ochrony do naszych potrzeb. Samodzielnie decydujemy o sumach ubezpieczenia, dzięki czemu możemy dopasować wysokość składki do naszych możliwości finansowych, zabezpieczając jednocześnie nasz budżet domowy. Co więcej dzięki ubezpieczeniom: Uszkodzenie ciała NW, Niezdolności do pracy NW i Niezdolność do pracy kompleksowo zabezpieczamy negatywne skutki finansowe, związane z konsekwencjami wypadku. 

Źródło: ERGO Hestia