Generali już od 19 lutego wprowadza nowości produktowe w swojej ofercie. Klienci między innymi będą mogli ubezpieczyć meble ogrodowe oraz rzeczy z komórek lokatorskich. Pojawi się także assistance rowerowy, a dla małych i średnich przedsiębiorców assistance windykacyjny. Z kolei w podstawowym zakresie polisy turystycznej znajdzie się rozszerzenie o zaostrzenie choroby przewlekłej.

Zmiany produktowe w Generali

Jak możemy przeczytać na stronie Generali Polska ubezpieczyciel rozszerza limity odpowiedzialności oraz wprowadza nowe elementy do ubezpieczeń mieszkaniowych, komunikacyjnych, podróżnych oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw.

– Ostatni rok dla naszych klientów przyniósł wiele zmian, a wraz z tym zrodziły się nowe potrzeby. Przygotowując odświeżenie oferty, planowaliśmy odpowiedzieć na jak najwięcej z nich. Chcemy być dla klientów partnerem na całe życie, dlatego wspieramy ich w domu, w podróży, gdy prowadzą auto oraz jeśli są przedsiębiorcami, w ich biznesie. Ważne jest dla nas to, żeby objąć ochroną jak najwięcej aspektów życia naszych klientów – mówi Jakub Janecki, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Majątkowych i Komunikacyjnych Generali Polska.

Ubezpieczenie domu i rodziny

Dotychczasowe ubezpieczenie Generali, z myślą o domu, po rozszerzeniu o nowe elementy zyskało nowy człon w nazwie – teraz nazywa się Generali, z myślą o domu i rodzinie.

– Przyzwyczailiśmy naszych klientów i agentów, że ubezpieczenie domu w Generali ma bardzo szeroki zakres i jest uznawane za najlepsze na rynku. Teraz postanowiliśmy pójść o jeszcze krok dalej i uzupełnić nazwę produktu o „rodzinę”, bo wprowadzając nowości wzięliśmy pod uwagę potrzeby wszystkich domowników. Dom dla każdego z nas ma wiele różnych definicji, a my chcemy objąć ochroną jak najwięcej jego elementów – podkreśla Jakub Janecki.

W ubezpieczeniu mieszkaniowym ubezpieczyciel zmienił limity odpowiedzialności wynikające z „zapominalstwa”. Co to oznacza? Jeśli klient nie zrobi przeglądu kominiarskiego, gazowego lub elektrycznego Generali zwiększy odpowiedzialność z 50.000 do aż 100.000 zł. Jeśli ubezpieczony nie zamknie okna i zostanie okradziony może liczyć na 15.000 zł odszkodowania, i jest to 5.000 zł więcej niż we wcześniejszej wersji tego produktu.

Co ciekawe w nowej odsłonie produktów mieszkaniowych towarzystwo wprowadziło również ochronę samochodów. W przypadku ubezpieczenia garażu ochrona obejmie kradzież z włamaniem znajdującego się tam auta. Limit ochrony wyniesie wówczas 30.000 zł. Od kradzieży będzie można ubezpieczyć również meble ogrodowe. Ochroną od kradzieży, zalania czy pożaru Generali obejmie także rzeczy umieszczone w komórkach lokatorskich zlokalizowanych zazwyczaj w garażach podziemnych.

Nowością będzie także to, że bez konieczności zakupu dodatkowej opcji klient, który będzie posiadał dowolne ubezpieczenie Generali, z myślą o domu i rodzinie,   skorzysta w razie potrzeby z pakietu medycznego. Tym samym, jeżeli po jakimkolwiek nieszczęśliwym wypadku trafi do szpitala, na co najmniej trzy dni, będzie mógł skonsultować swój stan zdrowia z lekarzem specjalistą, wykonać badania lub zapisać się na rehabilitację.

Pomoc na drodze z assistance rowerowym

Z informacji podanych przez ubezpieczyciela wynika też, że klienci, którzy zdecydują się na zakup samochodowego ubezpieczenia assistance, w każdym wariancie będą mieli dostęp do assistance rowerowego. Z pomocy będzie można skorzystać między innymi, gdy nie będzie możliwa dalsza jazda roweru np. na skutek przebitej opony. Wówczas ubezpieczyciel zorganizuje transport jednośladu (np. do serwisu rowerowego lub domu) oraz transport samych ubezpieczonych – w limicie do 100 km.

Ubezpieczyciel rozszerzył także zakres assistance dla klientów, którzy posiadają ubezpieczenie OC. Ubezpieczony uzyska pomoc lawety nie tylko w razie wypadku, ale też awarii. A wszystko to w ramach dodawanego do każdego ubezpieczenia OC – assistance w wariancie Komfort.

W ramach nowości produktowych Generali wprowadza również nowe limity i zakres w krótkoterminowym ubezpieczeniu assistance. Produkt ten będzie można wykupić na okres 15 lub 30 dni, niezależnie od tego czy dany klient posiada już ubezpieczenie w Generali. Ubezpieczenie uwzględnia nawet 500 km holowania zarówno w Polsce, jak i  w Europie, assistance rowerowy oraz pojazd zastępczy na okres 5 dni – w sytuacji kradzieży, awarii lub wypadku.

Odświeżona wersja produktów dla firm

Odświeżona wersja ubezpieczenia Generali, z myślą o firmie, jest odpowiedzią na sytuację związaną z pandemią. Pakiet zmian obejmuje między innymi assistance medyczny, assistance pracownik tymczasowy, mobile IT, ochrona dla elektroniki stacjonarnej czy nowe OC.

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest opcja, która będzie pomocna w sytuacji, gdy pracownik zachoruje (nie tylko na COVID-19). Wówczas ubezpieczony będzie mógł zatrudnić pracownika zastępczego, a ubezpieczyciel pomoże w jego rekrutacji i pokryje koszt wynagrodzenia do łącznej wartości 10.000 zł w ciągu roku.

Przedsiębiorcy oraz ich pracownicy będą mogli skorzystać również z pomocy informatyka. Usługa świadczona jest przez telefon, a specjalista podłączając się do komputera klienta pomoże rozwiązać zgłaszany problem.

W ofercie pojawiło się również ubezpieczenie OC za szkody powstałe wskutek utraty danych osobowych, do których doszło w wyniku niewłaściwego działania pracownika poza siedzibą przedsiębiorcy. Generali obejmie ochroną także sprzęt, który służy pracownikom podczas home office.

Dla małych i średnich firm przygotowano też assistance windykacyjny w cenie 49 zł na rok. A tego typu ochrona może okazać się przydatna, w momencie, gdy kontrahenci będą spóźniać się z zapłatą faktury.

– Pandemia spowodowała, że wiele firm ma problemy z płynnością finansową. Assistance windykacyjny pomoże naszym klientom działać dalej, nawet jeśli nie otrzymają zapłaty na czas – zauważa Jakub Janecki.

H2 Rozszerzenie ochrony dla podróżnych

W produkcie ubezpieczyciela – Generali, z myślą o podróży do podstawowego zakresu ochrony włączono „zaostrzenie choroby przewlekłej” bez konieczności dopłaty. Dzięki temu rozwiązaniu podczas wyliczania składki, klient nie będzie musiał informować o swoich chorobach przewlekłych. Ryzyko to uwzględnione będzie już w cenie ubezpieczenia. Jak to wygląda w praktyce? Jeśli klient będzie potrzebował pomocy, bo choruje przewlekle np. na cukrzycę i podczas podróży jego stan zdrowia ulegnie nagłemu pogorszeniu, otrzyma odpowiednią pomoc ubezpieczyciela oraz będzie mógł liczyć na pokrycie kosztów leczenia.

Jak podaje Generali produkty w odświeżonej odsłonie będą dostępne już od 19 lutego 2021 we wszystkich kanałach sprzedaży.

Źródło: Generali Polska