Od kilku dni mamy Nowy Rok, więc postanowiliśmy sprawdzić, jakie teksty były najchętniej czytane przez naszych czytelników w 2020 roku. Zaskoczeń nie ma, bowiem największą popularnością cieszyły się artykuły dotyczące koronawirusa oraz problemów firmy Gefion. Tuż za nimi plasuje się tematyka dotycząca obowiązkowych szkoleń agentów ubezpieczeniowych i działalności agencyjnej.

Pandemia i jej wpływ na nasze życie

  • Ubezpieczenie turystyczne a koronawirus

Największą ilość odsłon zdobył nasz artykuł odpowiadający na pytanie czy polisa na podroż zabezpieczy przed koronawirusem. Początkowo ostrzeżenia dla podróżnych wydawane były bardzo ostrożnie i tuż na początku 2020 roku wiele osób miało już wykupione wycieczki. Niektórzy nie chcąc rezygnować z zaplanowanego urlopu decydowali się na zagraniczny wyjazd. I tu pojawiał się problem z polisą turystyczną, bowiem w przypadku ogłoszonej już epidemii wielu ubezpieczycieli posiadało wyłączenia w OWU związane z ogniskiem choroby w danym kraju. Na szczęście wraz z rozwojem sytuacji zakłady ubezpieczeń zdecydowały się na rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej również o zdarzenia spowodowane zachorowaniem na Covid- 19.

  • Pomoc ubezpieczycieli

Wiele odsłon zdobył też nasz tekst mówiący o tym, że PZU oferuje pomoc nie tylko swoim klientom. Ubezpieczyciel w związku z rozprzestrzeniającym się wirusem uruchomił infolinię, z której mogli skorzystać nie tylko klienci PZU. Pod dedykowanym numerem telefonu umożliwiono przeprowadzenie bezpłatnej konsultacji z lekarzem PZU Zdrowie oraz chętni mogli uzyskać informacje medyczne na temat na temat nowego wirusa. Z czasem większość ubezpieczycieli ruszyło z pomocą swoim klientom, tworząc specjalne infolinie lub wprowadzając zmiany produktowe.

  • Przywrócone kontrole na granicach

W związku z tym, że rok 2020 przywrócił nam kontrole na granicach, nasi czytelnicy chętnie zapoznawali się z naszym artykułem na ten temat. Rosnąca liczba zachorowań na Covid-19 spowodowała, że w celu powstrzymania dalszego rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 decyzją premiera rządu wprowadzono kontrole sanitarne na polskich granicach. Uruchomiono je w pierwszej kolejności na zachodniej granicy kraju w odniesieniu do zbiorowego transportu drogowego. W kolejnych dniach kontrole były wprowadzane na pozostałe przejścia graniczne i inne formy transportu. Niestety najmocniej wprowadzone zmiany odczuły osoby pracujące za granicą, bowiem często ich przyjazd do kraju wiązał się z koniecznością odbycia kwarantanny.

Ubezpieczeniowe kłopoty Klientów

  • Zakaz zawierania umów przez Gefion

Dużą popularnością cieszył się nasz tekst mówiący o tym, że wydano zakaz zawierania umów dla Gefion. Problemy Gefion Insurance A/S związane z płynnością finansową narastały już pod koniec 2019 roku.  Niestety kłopoty z wypłacalnością firmy doprowadziły do tego, że  24 marca duński odpowiednik KNF zakazał Gefion zawierania umów ubezpieczenia. Co to oznaczało dla dotychczasowych klientów ubezpieczyciela? UKNF zwracał uwagę na to, że aktualni klienci firmy Gefion, którzy posiadali ważne umowy ubezpieczenia OC p.p.m. zobligowani byli do zawarcia nowych polis, na kolejny okres ubezpieczenia z innym zakładem ubezpieczeń. Bowiem umowy OC zawarte z Gefion nie wznowiły się automatycznie.

Rynek ubezpieczeniowy

  • Obowiązkowe szkolenie agenta ubezpieczeniowego

Jednym z najchętniej czytanych artykułów był ten mówiący o obowiązkowych szkoleniach obowiązkowych agentów ubezpieczeniowych. Pisaliśmy o tym w tekście: Nie zrobiłeś 15h szkolenia zawodowego? Możesz mieć duży problem. Dotyczył on tego, ze na mocy ustawy o dystrybucji ubezpieczeń osoby wykonujące czynności agencyjne zobowiązane są do doskonalenia swoich umiejętności zawodowych m.in. przez odbywanie, co roku co najmniej 15 godzinnego szkolenia zawodowego. W pewnym momencie UKNF poinformował, że każdy agent lub jego OFWCA, który w 2019 roku nie zrealizował szkolenia nie powinien świadczyć usług pośrednictwa w 2020 roku. Nie mieli oni również możliwości nadrobienia tych godzin, nawet , jeżeli szkolenie było zrealizowane tylko częściowo. Było to nieco odmienne stanowisko do tego, które było dotychczas stosowane i wywołało szereg kontroli przeprowadzonych przez ubezpieczycieli odnośnie obowiązkowych szkoleń.

  • Zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń

Równie popularny był tekst pod tytułem: Działalność agencyjna. Co każdy agent ubezpieczeniowy powinien wiedzieć? W niniejszym artykule przybliżyliśmy zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń i odpowiadaliśmy na najczęściej pojawiające się pytania: ile wynoszą kary za brak OC agenta, jakie akty prawne regulują działalność agencyjną oraz co określa pełnomocnictwo. Jak widać zapotrzebowanie na tego typu informacje nadal jest bardzo duże.

Stale rosnąca ilość odsłon naszych materiałów sprawia, że znajdujemy się w czołówce portali branżowych w kraju. Dziękujemy naszym czytelnikom, że byli z nami w tym wyjątkowym 2020 roku.

Zapraszamy również do współpracy wszystkich tych, którzy za naszym pośrednictwem chcą przybliżyć swoje działania agentom.