To, że komunikacyjne ubezpieczenie OC jest obowiązkowe wie większość z nas. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że w ustawie o OC znajdziemy więcej tego typu polis. Do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia zobligowani są także rolnicy oraz niektóre zawody. Warto, zatem zapoznać się tym, co określa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Co reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych?

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, określa zasady dotyczące obowiązkowych ubezpieczeń w Polsce. Jednak nazwa tego aktu prawnego może być dla niektórych myląca. Warto wiedzieć o tym, że nie ma w niej wszystkich informacji o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zasadniczo ustawa ta skupia się przede wszystkim na polisach komunikacyjnych, jednak nie dotyczy tylko kierowców i posiadaczy pojazdów.

Rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych

Art. 4 wspomnianej wyżej ustawy wskazuje następujące polisy OC, jako obowiązkowe:

  • ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych,
  • ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,
  • ubezpieczenie budynków rolniczych od ognia i zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie dla posiadaczy pojazdów mechanicznych to polisa OC między innymi na samochody, motorowery, przyczepy czy ciągniki rolnicze oraz pojazdy wolnobieżne (poza tymi, które używane są przez rolnika w gospodarstwie rolnym).

Ustawa wspomina też o obowiązku posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem niektórych zawodów. Jednak poszczególne grupy zawodowe, które są zobligowane do zawarcia polisy określone są szczegółowo w innych ustawach.

Ubezpieczenie komunikacyjne OC

W omawianych przepisach znajdziemy między innymi regulacje prawne związane z zakupem OC samochodowego, warunkami rozwiązania umowy oraz wypłatą ewentualnych odszkodowań.

Dla posiadaczy pojazdów mechanicznych najważniejsza jest jednak informacja odnośnie tego, że obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. A jeśli pojazd nie ma podlega rejestracji to najpóźniej w dniu wprowadzenia takiego pojazdu do ruchu.

Ustawa określa także kwotę grzywny za brak posiadania ważnej polisy. Kara za bak OC w 2021 roku może wynosić nawet 5600 zł.

Ubezpieczenie OC rolnika

Omawiany akt prawny posiada również zapisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia dla rolników. Co w związku z ryzykiem szkód podczas prac w gospodarstwie jest zrozumiałe. Dokument ten określa nie tylko, kiedy rolnik musi posiadać ubezpieczenie OC, ale też jego zakres, sumę gwarancyjną oraz limity odpowiedzialności dla ubezpieczycieli. Osoby posiadające gospodarstwa rolne muszą też pamiętać o tym, że są zobligowane do tego, by posiadać również polisę chroniącą budynki rolne od pożaru i innych zdarzeń losowych.

Jednak dla rolników najważniejsza powinna być kwestia tego, że obowiązek posiadania OC rolnika obejmuje każdego posiadacza gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 1 ha lub niezależnie od powierzchni, gdy prowadzona jest produkcja rolna stanowiąca dział specjalny.

Dlatego, gdy tylko stajemy się posiadaczem gospodarstwa rolnego mamy obowiązek mieć ważną polisę OC. A w przypadku budynków rolnych taki przymus powstaje już wraz z pokryciem budynku dachem.

Podobnie jak w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego ustawa określa też wysokość kary, jaką może zapłacić rolnik za brak ważnej polisy OC.

Obowiązkowe OC zawodowe

Jak już wcześniej wspominaliśmy ustawa z 22 maja 2003 roku niewiele mówi o ubezpieczeniach obowiązkowych, poza tymi dla kierowców i rolników. Dlatego warto pamiętać o tym, że są i inne zawody, na których spoczywa duża odpowiedzialność. A w związku z tym na ich przedstawicieli nałożony jest przymus ubezpieczeniowy. Jakie zatem zawody są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC? Polisę powinni posiadać między innymi lekarze, pośrednicy finansowi, agenci ubezpieczeniowi, adwokaci czy księgowe. Dla każdej z tych profesji wymagania ubezpieczeniowe określają specjalne przepisy prawa. 

Na przykład o obowiązkowym OC Agenta ubezpieczeniowego mówi Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. 

Co warto wiedzieć o ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych?

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych określa podstawowe zasady, na jakich funkcjonują ubezpieczenia komunikacyjne oraz obowiązkowe polisy dla rolników. Znajdziemy w niej zapisy dotyczące tego, kiedy i kogo dotyczy przymus ubezpieczeniowy. A także informuje o karach za brak spełnienia ustawowego obowiązku ubezpieczeniowego, reguluje mechanizmy procesu likwidacji szkód oraz określa warunki, w jakich możemy złożyć wypowiedzenie ubezpieczenia.

Źródło: TUZ Ubezpieczenia